Skjult FaceBook tracking ikon Vandkvalitet i Dragør Kommune - HOFOR

Miljøstyrelsen skærpede i juni måned 2021 grænseværdien for fire flourstoffer (PFAS’er). Skærpelsen har haft betydning for vandforsyningen i Dragør kommune, da den har gjort, at Store Magleby vandværk er midlertidigt taget ud af drift.

Drikkevandet i Dragør leveres under den nuværende drift som følger:

  • Dragør by forsynes fra Tårnby forsyning og HOFORs regionale vandværker (gennem Tårnby forsyning) via aftag ved Englandsvej.
  • Store Magleby forsynes fra Tårnby forsyning og HOFORs regionale vandværker (gennem Tårnby forsyning) via aftag ved Englandsvej.
  • Søvang forsynes fra Tårnby forsyning og HOFORs regionale vandværker (gennem Tårnby forsyning) via aftag ved Tømmerupvej.

Dragør og Store Magleby vandværker har begge periodevis været lukket i 2021 og 2022. I den tid har kommunen været forsynet fra skiftevis Store Magleby vandværk, Dragør vandværk og de to aftag fra Tårnby kommune. Dragør vandværk var lukket i perioden 02-11-20 til 16-03-21 grundet konvertering af værkets SRO-system (Styring-Regulering-Overvågning). Dragør vandværk har desuden siden 31. august 2022 været midlertidigt lukket grundet vedligeholdelsesarbejde på vandværket. Store Magleby vandværk har siden 12-10-21 været midlertidigt lukket, og er det fortsat, indtil indvindingen kan styres bedre, så skærpede kvalitetskrav for PFAS overholdes.

Læs mere om det blødere vand her.

Vandværker

Vandkvalitetsdata fra den seneste store kontrol på de to aftag til Dragør kommune fra Tårnby forsyning fra januar 2023 samt fra HOFORs vandværker fra juli 2023, kan ses i excel-arket:

Vandkvalitetsdata fra de 10 af HOFORs vandværker der var i drift i sommeren 2023, samt fra de to aftag fra Tårnby forsyning til Dragør kommune.

Seneste store kontrol fra Store Magleby vandværk er dog fra juli 2021, da værket ikke var i drift ved de efterfølgende prøvetagningsrunder. Ligeledes er seneste store kontrol fra Dragør vandværk udtaget i juli 2022, da værket ikke var i drift ved seneste prøvetagningsrunde.

Vandkvalitetsdata er fordelt på kemiske parametre, mikrobiologi samt miljøfremmede stoffer og sporstoffer. Kvaliteten af afgangsvandet fra vandværkerne, der leverer vand til Dragør Kommune, samt af drikkevandet fra aftaget fra Tårnby, opfyldte alle kvalitetskrav til drikkevand ved den seneste store kontrol.

I 2022 blev der på det vandværk, der i 2022 har leveret vand til Dragør Kommune, sammenlagt udtaget 326 prøver ved afgang værk. Ingen af prøverne overskred kvalitetskrav for drikkevand. Der blev i 2022 derudover udtaget 557 prøver fra vandet fra Tårnby forsyning, som ligeledes forsyner Dragør kommune. Her blev fundet én overskridelse på en mikrobiologisk parameter, som efterfølgende ikke har kunnet genfindes.

Ledningsnet

Vandkvalitetsdata fra kontrolprøver udtaget på det distribuerede vand i Dragør kommune i 2022 kan ses i nedenstående Excel-ark:

Vandkvalitetsdata fra ledningsnet i Dragør 2022

Der blev i 2022 udtaget 16 kontrolprøver på forbrugers taphane og 67 kontrolprøver på ledningsnet. To af kontrolprøverne på forbrugers taphane overskred kvalitetskrav. En for jern og en for en mikrobiologisk parameter. Den ene af overskridelserne kunne ikke genfindes på tilhørende kontrolprøver på ledningsnet. Overskridelsen må derfor tilskrives ejendommens installationer. Er der problemer med vandkvaliteten, som skyldes ejendommens installationer, er det kommunen, der tager aktion på dette. Den anden overskridelse på forbrugers taphane blev også genfundet på kontrolprøven på ledningsnet. Her blev derfor udtaget opføgende prøve, hvor der ikke blev målt overskridelse af kvalitetskrav. Derudover overskred yderligere to kontrolprøver på ledningsnet kvalitetskrav. Begge på en mikrobiologisk parameter. I 2022 blev der derudover udtaget 7 supplerende prøver på ledningsnettet, hvoraf ingen overskred kvalitetskrav.

Prøveresultater i GEUS – Jupiter databasen

De nyeste resultater fra prøver på ledningsnet kan løbende findes i GEUS – Jupiter databasen:

Se nyeste resultater fra prøver på Dragør ledningsnet

De nyeste resultater af øvrige kontrolprøver fra boringer og vandværker kan ligeledes findes i GEUS – Jupiter databasen. Du kan se Jupiters anlægs-ID for HOFORs vandværker i oversigten med resultater for den seneste store vandværks-kontrol og bruge det til at fremsøge resultater her:

Find øvrige resultater fra andre boringer og vandværker