Skjult FaceBook tracking ikon Vandkvalitet i Dragør Kommune - HOFOR

Miljøstyrelsen skærpede i juni måned 2021 grænseværdien for fire flourstoffer (PFAS-stoffer).

Vi tjekker drikkevandet for flourstoffer

Skærpelsen har haft betydning for forsyningen i Dragør kommune. Store Magleby vandværk er midlertidigt taget ud af drift.

Drikkevandet i Dragør leveres som følger:

  • Dragør by forsynes fra Dragør vandværk, samt fra Tårnby forsyning og HOFORs regionale vandværker (gennem Tårnby forsyning ved Englandsvej).
  • Store Magleby forsynes fra Tårnby forsyning og HOFORs regionale vandværker (gennem Tårnby forsyning ved Englandsvej).
  • Søvang forsynes fra Tårnby forsyning og HOFORs regionale vandværker (gennem Tårnby forsyning ved Tømmerupvej).

Dragør og Store Magleby vandværker har begge periodevis været lukket i 2021 og 2022. I den tid har kommunen været forsynet fra skiftevis Store Magleby vandværk, Dragør vandværk og de to aftag fra Tårnby kommune. Dragør vandværk var lukket i perioden 02-11-20 til 16-03-21 grundet konvertering af værkets SRO-system (Styring-Regulering-Overvågning). Dragør vandværk har desuden siden 31. august 2022 været midlertidigt lukket grundet vedligeholdelsesarbejde på vandværket. Store Magleby vandværk har siden 12-10-21 været midlertidigt lukket, og er det fortsat, indtil indvindingen kan styres bedre, så skærpede kvalitetskrav for PFAS overholdes.

Vandværker

Vandkvalitetsdata fra den seneste store kontrol på vandværkerne fra juli 2022 samt seneste store kontrol på de to aftag til Dragør kommune fra Tårnby forsyning fra januar 2022, kan ses i excel-arket:

Vandkvalitetsdata fra HOFORs 13 vandværker 2023

Seneste store kontrol fra Store Magleby vandværk er dog fra juli 2021, da værket ikke var i drift ved prøvetagningsrunderne i januar og juli 2022.

Vandkvalitetsdataen er fordelt på kemiske parametre, mikrobiologi samt miljøfremmede stoffer og sporstoffer. Kvaliteten af afgangsvandet fra vandværkerne, der leverer vand til Dragør Kommune, opfyldte alle kvalitetskrav til drikkevand ved den seneste store kontrol.

I 2021 blev der på de to vandværker, der leverer vand til Dragør Kommune, sammenlagt udtaget 843 prøver ved afgang værk. Seks af prøverne ved afgang værk fra HOFORs værker, der leverer vand til Dragør kommune, overskred kvalitetskrav i 2021. To mindre overskridelser på sum af 4 PFAS (PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS) fra St. Magleby vandværk, som efter regulering af indvindingen har ligget under kvalitetskrav. Derudover fire mindre overskridelser af DMS ved Dragør vandværk, som ligeledes har ført til regulering af indvindingen i to omgange, hvorefter der ikke har været overskridelse af kvalitetskrav. Der blev i 2021 derudover udtaget 566 prøver fra vandet fra Tårnby forsyning, som ligeledes forsyner Dragør kommune. Her blev fundet to overskridelser på mikrobiologisk parameter, som efterfølgende ikke har kunnet genfindes.

Ledningsnet

Vandkvalitetsdata fra kontrolprøver udtaget på det distribuerede vand i Dragør kommune i 2021 kan ses i nedenstående Excel-ark:

Vandkvalitetsdata fra ledningsnet i Dragør 2021

Der blev i 2021 udtaget 9 kontrolprøver på forbrugers taphane og 46 kontrolprøver på ledningsnet. Ingen af prøverne overskred kvalitetskrav. I 2021 blev der derudover udtaget 21 supplerende prøver på ledningsnettet, hvoraf ingen overskred kvalitetskrav.

Prøveresultater i GEUS – Jupiter databasen

De nyeste resultater fra prøver på ledningsnet kan løbende findes i GEUS – Jupiter databasen:

Se nyeste resultater fra prøver på Dragør ledningsnet

De nyeste resultater af øvrige kontrolprøver fra boringer og vandværker kan ligeledes findes i GEUS – Jupiter databasen. Du kan se Jupiters anlægs-ID for HOFORs vandværker i oversigten med resultater for den seneste store vandværks-kontrol og bruge det til at fremsøge resultater her:

Find øvrige resultater fra andre boringer og vandværker