Skjult FaceBook tracking ikon Vandkvalitet i Dragør Kommune | HOFOR

Vandet i Dragør Kommune leveres fra følgende vandværker og ledninger:

  • Dragør Vandværk, der hovedsagelig forsyner den nordøstlige og østlige del af Dragør.
  • Store Magleby Vandværk, der hovedsagelig forsyner den sydlige del af Dragør, Store Magleby og Søvang.
  • To aftag fra Tårnby Kommune, hvor det ene bidrager til forsyning af Søvang, mens det andet bidrager til forsyning af Dragør by.

Dragør vandværk har periodevis været lukket i 2019. I den tid har kommunen været forsynet fra St. Magleby vandværk og de to aftag fra Tårnby Kommune.

Vandkvalitetsdata fra den seneste udvidede kontrol på alle vandværkerne fra januar 2020 kan ses her:

Vandkvalitetsdata fra HOFORs 14 vandværker 2020

Vandkvalitetsdataene er fordelt på kemiske parametre, mikrobiologi samt miljøfremmede stoffer og sporstoffer. Kvaliteten af afgangsvandet fra vandværkerne, der leverer vand til Dragør Kommune, opfyldte alle kvalitetskrav til drikkevand ved den udvidede kontrol.

I 2019 blev der på de to vandværker, der leverer vand til Dragør Kommune, sammenlagt udtaget 937 prøver. Heraf var kvalitetskrav overskredet én gang. En mindre overskridelse på en mikrobiologisk parameter på St. Magleby vandværk, som skyldtes en kortvarig driftsforstyrrelse og som ikke kunne genfindes på den opfølgende prøve.

Vandkvalitetsdata fra ledningsnetsprøver udtaget i 2019 kan ses her:

  Vandkvalitetsdata fra ledningsnet i Dragør, 2019

Der blev i 2019 udtaget 14 kontrolprøver på forbrugers taphane og 34 kontrolprøver på ledningsnet. Heraf var der én overskridelse på natrium ved både forbrugers taphane og kontrolprøven for ledningsnettet, som tilskrives privat blødgøringsanlæg i ejendommen. I 2019 blev der derudover udtaget 31 supplerende prøver på ledningsnettet, hvoraf ingen overskred kvalitetskrav.

De nyeste resultater fra prøver på ledningsnet kan løbende findes i GEUS – Jupiter databasen:

Se nyeste resultater fra prøver på Dragør ledningsnet

De nyeste resultater af øvrige kontrolprøver fra boringer og vandværker kan ligeledes findes i GEUS – Jupiter databasen:

Find øvrige resultater fra andre boringer og vandværker