Skjult FaceBook tracking ikon Vandkvalitet i Københavns Kommune - HOFOR

Drikkevandet i Københavns kommune leveres under normale driftsforhold som følger:

  • Brønshøj forsynes fra alle regionale værker – især Værket ved Slangerup, Værket ved Søndersø, Værket ved Marbjerg og Værket ved Lejre.
  • København K forsynes fra alle regionale værker – især Værket ved Slangerup, Værket ved Søndersø og Værket ved Regnemark.
  • København N forsynes fra alle regionale værker – især Værket ved Slangerup, Værket ved Søndersø, Værket ved Marbjerg og Værket ved Lejre.
  • København NV forsynes fra alle regionale værker – især Værket ved Slangerup og Værket ved Søndersø.
  • København S forsynes fra alle regionale værker – især Værket ved Regnemark.
  • København V og SV forsynes fra alle regionale værker – især Værket ved Regnemark.
  • København Ø forsynes fra alle regionale værker – især Værket ved Slangerup og Værket ved Søndersø.
  • Valby forsynes fra alle regionale værker – især Værket ved Islevbro.
  • Vanløse forsynes fra alle regionale værker – især Værket ved Islevbro.

Vandværker

Vandkvalitetsdata fra den seneste store kontrol på vandværkerne fra januar 2021 kan ses i nedenstående Excel-ark:

Vandkvalitetsdata fra HOFORs 14 vandværker 2021

Vandkvalitetsdataen er fordelt på kemiske parametre, mikrobiologi samt miljøfremmede stoffer og sporstoffer. Kvaliteten af afgangsvandet fra vandværkerne, der leverer vand til København Kommune, opfyldte alle kvalitetskrav til drikkevand ved den seneste store kontrol undtaget en måling af aggressivt kuldioxid på værket ved Marbjerg, der imidlertid ikke kunne genfindes på den opfølgende prøve.

I 2020 blev der på de syv vandværker, der leverer vand til Københavns Kommune, sammenlagt udtaget 3532 prøver ved afgang værk. Vandet fra HOFORs vandværker, der leverer vand til Københavns kommune, overskred kun kvalitetskrav syv gange i 2020 ved afgang værk. En mindre overskridelse på en mikrobiologisk parameter på værket ved Thorsbro, en mindre overskridelse på en mikrobiologisk parameter på værket ved Søndersø, to mindre overskridelse på en mikrobiologisk parameter på værket ved Islevbro, en overskridelse på ammonium på værket ved Lejre, en overskridelse på turbiditet på værket ved Søndersø og en måling af aggressivt kuldioxid på værket ved Slangerup. Heraf kunne ingen genfindes i de opfølgende prøver.

Derudover blev der udtaget 614 prøver ved afgang fra højdebeholderanlægget Tinghøj, hvoraf ingen overskred kvalitetskrav.

Ledningsnet

Vandkvalitetsdata fra ledningsnetsprøver udtaget i 2020 kan ses i nedenstående Excel-ark:

Vandkvalitetsdata fra ledningsnet i København 2020

Der blev i 2020 udtaget 326 kontrolprøver på forbrugers taphane og 386 kontrolprøver på ledningsnet. Heraf var 78 med overskridelser. 67 af prøverne var på forbrugers taphane: 15 med overskridelse på turbiditet og jern, tre med overskridelse på jern og en mikrobiologisk parameter, en med overskridelse af natrium og en mikrobiologisk parameter, en med overskridelse på turbiditet og en mikrobiologisk parameter, 21 med overskridelse på jern, 13 med overskridelser på en mikrobiologisk parameter, 10 med overskridelse på turbiditet, en med overskridelse på bly, en med overskridelse på natrium samt en med overskridelse på to mikrobiologiske parametre. Tilhørende kontrolprøver på ledningsnet overholdt kvalitetskrav, pånær fire hvor den opfølgende prøve dog overhold kvalitetskrav. 11 af prøverne på ledningsnet: To med overskridelser på jern og turbiditet, tre med overskridelser på en mikrobiologisk parameter, fire med overskridelse på turbiditet, en med overskridelse på natrium samt en med overskridelse på jern. Opfølgende prøver på ledningsnet overholdt kvalitetskrav.

I 2020 blev der derudover udtaget 348 supplerende prøver på ledningsnettet, hvoraf fire overskred kvalitetskrav, alle på en mikrobiologisk parameter.

Prøveresultater i GEUS – Jupiter databasen

De nyeste resultater fra prøver på ledningsnet kan løbende findes i GEUS – Jupiter databasen:

Se nyeste resultater fra prøver på København ledningsnet

De nyeste resultater af øvrige kontrolprøver fra boringer og vandværker kan ligeledes findes i GEUS – Jupiter databasen. Du kan se Jupiters anlægs-ID for HOFORs vandværker i oversigten med resultater for den seneste store vandværks-kontrol og bruge det til at fremsøge resultater her:

Find øvrige resultater fra andre boringer og vandværker