Skjult FaceBook tracking ikon Vandkvalitet i Københavns Kommune - HOFOR

Drikkevandet i Københavns Kommune leveres under normale driftsforhold som følger:

  • Brønshøj forsynes fra alle regionale vandværker, især Værket ved Slangerup, Værket ved Søndersø, Værket ved Marbjerg og Værket ved Lejre.
  • København K forsynes fra alle regionale vandværker, især Værket ved Slangerup, Værket ved Søndersø og Værket ved Regnemark.
  • København N forsynes fra alle regionale vandværker, især Værket ved Slangerup, Værket ved Søndersø, Værket ved Marbjerg og Værket ved Lejre.
  • København NV forsynes fra alle regionale vandværker, især Værket ved Slangerup og Værket ved Søndersø.
  • København V forsynes fra alle regionale vandværker, især Værket ved Regnemark og Værket ved Thorsbro.
  • København SV forsynes fra alle regionale vandværker, især Værket ved Regnemark.
  • København S forsynes fra alle regionale vandværker, især Værket ved Regnemark.
  • København Ø forsynes fra alle regionale vandværker, især Værket ved Slangerup og Værket ved Søndersø.
  • Valby forsynes fra alle regionale vandværker, især Værket ved Islevbro og Værket ved Thorsbro.
  • Vanløse forsynes fra alle regionale vandværker, især Værket ved Islevbro.

Siden foråret 2021 har vandet fra Værket ved Marbjerg været blødgjort. Ydermere har Værket ved Søndersø siden sensommeren 2022 leveret blødere vand. Vandet fra Værket ved Marbjerg blandes dog med vand fra Værket ved Lejre, inden det leveres til København, ligesom vandet fra Værket ved Søndersø blandes med vand fra Værket ved Slangerup, inden det leveres til København. I Københavns ledningsnet blandes vandet desuden med vand fra andre af de regionale vandværker, før det leveres til kunder i København. Det betyder derfor et mindre fald i hårdhed af vandet, for den del af København, der modtager vand fra værkerne ved Marbjerg og Søndersø. Læs mere om udrulningen af det blødere vand her.

Vandværker

Vandkvalitetsdata fra den seneste store kontrol på vandværkerne fra juli 2022 kan ses i nedenstående Excel-ark:

Vandkvalitetsdata fra alle HOFORs vandværker 2023

Vandkvalitetsdata er fordelt på kemiske parametre, mikrobiologi samt miljøfremmede stoffer og sporstoffer. Kvaliteten af afgangsvandet fra vandværkerne, der leverer vand til København Kommune, opfyldte alle kvalitetskrav til drikkevand ved den seneste store kontrol.

I 2021 blev der på de syv vandværker, der leverer vand til Københavns Kommune, sammenlagt udtaget 3515 prøver ved afgang værk. Vandet fra HOFORs vandværker, der leverer vand til Københavns Kommune, overskred kvalitetskrav otte gange i 2021 ved afgang værk. To mindre overskridelser på en mikrobiologisk parameter på Værket ved Thorsbro, to mindre overskridelser på en mikrobiologisk parameter på Værket ved Slangerup, en overskridelse på turbiditet på Værket ved Regnemark, en måling af pH under kvalitetskrav på Værket ved Thorsbro og to målinger af aggressivt kuldioxid på Værket ved Marbjerg. Heraf kunne ingen genfindes i de opfølgende prøver.

Derudover blev der udtaget 1000 prøver ved afgang fra højdebeholderanlægget Tinghøj, hvoraf ingen overskred kvalitetskrav.

Ledningsnet

Vandkvalitetsdata fra ledningsnetsprøver udtaget i 2021 kan ses i nedenstående Excel-ark:

Vandkvalitetsdata fra ledningsnet i København 2021

Der blev i 2021 udtaget 257 kontrolprøver på forbrugers taphane (prøver uden udskyl) og 267 kontrolprøver (prøver efter 10 minutters skyl) på ledningsnet. Heraf var 36 med overskridelser. 33 af overskridelserne var på prøver udtaget på forbrugers taphane: 12 med overskridelse på jern, fire med overskridelse på turbiditet og jern, fire med overskridelse på turbiditet og 13 med overskridelser på mikrobiologiske parametre. Tilhørende kontrolprøver på ledningsnet overholdt kvalitetskrav. I de tilfælde hvor overskridelser ikke genfindes på kontrolprøver på ledningsnet, tilskrives overskridelsen ejendommens installationer. Er der problemer med vandkvaliteten, som skyldes ejendommens installationer, er det kommunen, der tager aktion på dette. Tre af overskridelserne var på prøver udtaget på ledningsnet: Alle tre med overskridelse på turbiditet. Opfølgende prøver på ledningsnet overholdt kvalitetskrav. I 2021 blev der derudover udtaget 407 supplerende prøver på ledningsnettet, hvoraf ingen overskred kvalitetskrav.

Prøveresultater i GEUS – Jupiter databasen

De nyeste resultater fra prøver på ledningsnet kan løbende findes i GEUS – Jupiter databasen:

Se nyeste resultater fra prøver på København ledningsnet

De nyeste resultater af øvrige kontrolprøver fra boringer og vandværker kan ligeledes findes i GEUS – Jupiter databasen. Du kan se Jupiters anlægs-ID for HOFORs vandværker i oversigten med resultater for den seneste store vandværks-kontrol og bruge det til at fremsøge resultater her:

Find øvrige resultater fra andre boringer og vandværker