Skjult FaceBook tracking ikon Vandkvalitet i Københavns Kommune - HOFOR

Drikkevandet i Københavns Kommune leveres under normale driftsforhold som følger:

  • Brønshøj forsynes fra alle regionale vandværker, især Vandværket ved Slangerup, Vandværket ved Søndersø, Vandværket ved Marbjerg og Vandværket ved Lejre.
  • København K forsynes fra alle regionale vandværker, især Vandværket ved Slangerup, Vandværket ved Søndersø og Vandværket ved Regnemark.
  • København N forsynes fra alle regionale vandværker, især Vandværket ved Slangerup, Vandværket ved Søndersø, Vandværket ved Marbjerg og Vandværket ved Lejre.
  • København NV forsynes fra alle regionale vandværker, især Vandværket ved Slangerup og Vandværket ved Søndersø.
  • København V forsynes fra alle regionale vandværker, især Vandværket ved Regnemark og Vandværket ved Thorsbro.
  • København SV forsynes fra alle regionale vandværker, især Vandværket ved Regnemark.
  • København S forsynes fra alle regionale vandværker, især Vandværket ved Regnemark.
  • København Ø forsynes fra alle regionale vandværker, især Vandværket ved Slangerup og Vandværket ved Søndersø.
  • Valby forsynes fra alle regionale vandværker, især Vandværket ved Islevbro og Vandværket ved Thorsbro.
  • Vanløse forsynes fra alle regionale vandværker, især Vandværket ved Islevbro.

HOFOR er i fuld gang med at modernisere og etablere blødgøring på alle regionale vandværker. Der blev implementeret blødgøring på Vandværket ved Marbjerg i foråret 2021, på Vandværket ved Søndersø i sensommeren 2022 og på Vandværket ved Thorsbro i foråret 2024. Vandet fra Vandværket ved Marbjerg blandes dog med vand fra Vandværket ved Lejre, inden det leveres til København, ligesom vandet fra Vandværket ved Søndersø blandes med vand fra Vandværket ved Slangerup, inden det leveres til København. I Københavns ledningsnet blandes vandet desuden med vand fra andre af de regionale vandværker, før det leveres til kunder i København. Det betyder derfor et mindre fald i hårdhed af vandet, for de dele af København, der modtager vand fra værkerne ved Marbjerg, Søndersø og Thorsbro. De seneste vandkvalitetsdata fra vandværkerne kan findes i Jupiter databasen, se links nederst på siden.

Læs mere om udrulningen af det blødere vand

Vandværker

Vandkvalitetsdata fra den seneste store kontrol på vandværkerne fra juli 2023, kan ses i excel-arket:

Vandkvalitetsdata fra de 10 af HOFORs vandværker der var i drift i sommeren 2023, samt fra de to aftag fra Tårnby forsyning til Dragør kommune.

Vandkvalitetsdata er fordelt på kemiske parametre, mikrobiologi samt miljøfremmede stoffer og sporstoffer. Kvaliteten af afgangsvandet fra vandværkerne, der leverer vand til København Kommune, opfyldte alle kvalitetskrav til drikkevand ved den seneste store kontrol.

I 2023 blev der på de syv vandværker, der leverer vand til Københavns Kommune, sammenlagt udtaget 3539 prøver ved afgang værk. Vandet fra HOFORs vandværker, der leverer vand til Københavns Kommune, overskred kvalitetskrav 5 gange i 2023 ved afgang værk. Der var i alle tilfælde tale om mindre overskridelser af en mikrobiologisk parameter. Der blev fundet en overskridelse på Vandværket ved Lejre, to overskridelser på Vandværket ved Slangerup, og to overskridelser Vandværket ved Regnemark. Ingen af disse blev genfundet ved de opfølgende prøvetagninger.

Derudover blev der i 2023 udtaget 1014 prøver ved afgang fra højdebeholderanlægget Tinghøj, hvoraf to havde overskridelser af en mikrobiologisk parameter. Disse to overskridelser lå i forbindelse med hinanden, men har dog ikke kunnet genfindes på opfølgende prøver.

Ledningsnet

I 2023 blev der udtaget 288 kontroller på forbrugeres taphaner (prøver uden udskyl) og 904 supplerende kontroller på ledningsnettet (prøver efter 10 minutters skyl). På forbrugernes taphaner var der fire overskridelser af de mikrobiologiske parametre og otte overskridelser på jern og/eller turbiditet, som ikke kunne genfindes i de tilhørende dokumentationsprøver udtaget på ledningsnettet. En prøve ved forbrugers taphane havde en afvigende lugt og smag, som blev genfundet i den tilhørende dokumentationsprøve, hvorfor der blev udtaget opfølgende prøver, som ikke havde en afvigende lugt og smag. En prøve udtaget ved forbrugers taphane overskred kvalitetskrav for nikkel og bly. Overskridelserne kunne ikke genfindes i den tilhørende ledningsnetprøve. Overskridelser der ikke kan genfindes på tilhørende kontrolprøver på ledningsnet må tilskrives ejendommens installationer. Er der problemer med vandkvaliteten, som skyldes ejendommens installationer, er det kommunen, der tager aktion på dette. Tre prøver udtaget på ledningsnettet overskred kvalitetskrav for de mikrobiologiske parametre. Overskridelserne kunne ikke genfindes i de opfølgende prøver.

Prøveresultater i GEUS – Jupiter databasen

De nyeste resultater fra kontrolprøver kan løbende findes i GEUS – Jupiter databasen:

Kontrolprøver fra HOFORs vandværker og tilhørende anlæg, der leverer vand til København, findes via:

Vandværket ved Islevbro, anlægs ID: 3957
Vandværket ved Lejre, anlægs ID: 28315
Vandværket ved Marbjerg, anlægs ID: 20059
Vandværket ved Regnemark, anlægs ID: 25132
Vandværket ved Slangerup, anlægs ID: 4230
Vandværket ved Søndersø, anlægs ID: 2065
Vandværket ved Thorsbro, anlægs ID: 26790

Kontrolprøver fra ledningsnettet i København findes her