Skjult FaceBook tracking ikon Vandkvalitet i Københavns Kommune | HOFOR

Vandet i Københavns Kommune leveres fra syv regionale vandværker, hvor vandet opblandes i forskelligt omfang:

  • Værket ved Slangerup og Værket ved Søndersø leverer fortrinsvis vand til Østerbro, Nørrebro samt dele af Indre By, Nordvest og Brønshøj.
  • Værket ved Islevbro leverer fortrinsvis til Vanløse samt dele af Brønshøj.
  • Værket ved Lejre og Værket ved Marbjerg leverer fortrinsvis til den vestlige del af kommunen, hvor det blandes med vand fra andre værker.
  • Værket ved Thorsbro leverer fortrinsvis til Valby, Vesterbro samt dele af Vanløse.
  • Værket ved Regnemark leverer fortrinsvis til Amager, Sydhavn samt dele af Indre By.

Vandkvalitetsdata fra den seneste udvidede kontrol på alle vandværkerne fra januar 2020 kan ses her:

Vandkvalitetsdata fra HOFORs 14 vandværker 2020

Vandkvalitetsdataene er fordelt på kemiske parametre, mikrobiologi samt miljøfremmede stoffer og sporstoffer. I den udvidede kontrol var der en enkelt mindre mikrobiologisk overskridelse ved Værket ved Søndersø, som ikke kunne genfindes i den opfølgende prøve. Alle øvrige parametre opfyldte kvalitetskrav til drikkevand ved den udvidede kontrol ved alle vandværkerne.

I 2019 blev der på de syv vandværker sammenlagt udtaget 3276 prøver. Derudover blev der udtaget 914 prøver ved afgang fra højdebeholderanlægget Tinghøj, hvoraf ingen overskred kvalitetskrav. Vandet fra HOFORs værker, der leverer vand til Københavns Kommune, overskred kvalitetskrav 12 gange i 2019. Seks overskridelser var på mikrobiologiske parametre, to overskridelser på hhv. værket ved Islevbro og værket ved Søndersø og en overskridelse på hhv. værket ved Thorsbro og værket ved Slangerup. Ingen af overskridelserne kunne genfindes i de opfølgende prøver. Ved Værket ved Regnemark har der været renovering af nogle af vandværkets sandfiltre med udskiftning af filtermateriale. I den forbindelse var der seks mindre overskridelser for nitrit (0,011-0,017 mg/l).

Vandkvalitetsdata fra ledningsnetsprøver udtaget i 2019 kan ses her:

  Vandkvalitetsdata fra ledningsnet i København, 2019

Der blev i 2019 udtaget 260 kontrolprøver på forbrugers taphane og 260 kontrolprøver på ledningsnet. I alt blev der taget 940 prøver hos forbruger, hvoraf 44 prøver var med overskridelser.

34 af prøverne var på forbrugers taphane: otte med overskridelse på turbiditet og jern, seks med overskridelser på en mikrobiologisk parameter, 11 med overskridelse på jern, to med overskridelse på turbiditet, en med jern, turbiditet og nikkel, en med jern, turbibitet og et mikrobiologisk parameter, en med overskridelse på jern og et mikrobiologisk parameter, en med overskridelse på natrium, en på nikkel, en på NVOC og en på fluoranthen. Tilhørende kontrolprøver på ledningsnet overholdt kvalitetskrav, pånær tre hvor den opfølgende prøve dog overholdt kvalitetskrav. Er der problemer med vandkvaliteten, som skyldes ejendommens installationer, er det kommunen, som tager aktion på dette.

10 af prøverne var på ledningsnet: Tre med overskridelser på jern, fire med overskridelser på turbiditet og tre med overskridelser på en mikrobiologisk parameter. Opfølgende prøver på ledningsnet overholdt kvalitetskrav.

Der blev to gange i 2019 observeret afvigende lugt af drikkevandet på Østerbro. Første gang skyldtes det idriftsættelse af en ny ledning. Der blev skyllet på ledningsnettet, hvorefter den afvigende lugt ikke kunne genfindes i området. Anden gang var det genåbning af et større ledningsstykke, der gav afvigende lugt af drikkevandet. Der blev skyllet grundigt på ledningen og på områdets øvrige vandrør. Der blev udtaget vandprøver og myndigheder og beboere blev informeret. Vandprøverne viste, at vandet efter skylningen allerede den følgende dag levede op til myndighedernes krav til god drikkevandskvalitet.

De nyeste resultater fra prøver på ledningsnet kan løbende findes i GEUS – Jupiter databasen:

Se nyeste resultater fra prøver på København ledningsnet

De nyeste resultater af øvrige kontrolprøver fra boringer og vandværker kan ligeledes findes i GEUS – Jupiter databasen:

Find øvrige resultater fra andre boringer og vandværker