Skjult FaceBook tracking ikon Vandkvalitet i Københavns Kommune - HOFOR

Drikkevandet i Københavns Kommune leveres under normale driftsforhold som følger:

  • Brønshøj forsynes fra alle regionale vandværker, især Vandværket ved Slangerup, Vandværket ved Søndersø, Vandværket ved Marbjerg og Vandværket ved Lejre.
  • København K forsynes fra alle regionale vandværker, især Vandværket ved Slangerup, Vandværket ved Søndersø og Vandværket ved Regnemark.
  • København N forsynes fra alle regionale vandværker, især Vandværket ved Slangerup, Vandværket ved Søndersø, Vandværket ved Marbjerg og Vandværket ved Lejre.
  • København NV forsynes fra alle regionale vandværker, især Vandværket ved Slangerup og Vandværket ved Søndersø.
  • København V forsynes fra alle regionale vandværker, især Vandværket ved Regnemark og Vandværket ved Thorsbro.
  • København SV forsynes fra alle regionale vandværker, især Vandværket ved Regnemark.
  • København S forsynes fra alle regionale vandværker, især Vandværket ved Regnemark.
  • København Ø forsynes fra alle regionale vandværker, især Vandværket ved Slangerup og Vandværket ved Søndersø.
  • Valby forsynes fra alle regionale vandværker, især Vandværket ved Islevbro og Vandværket ved Thorsbro.
  • Vanløse forsynes fra alle regionale vandværker, især Vandværket ved Islevbro.

Siden foråret 2021 har vandet fra Vandværket ved Marbjerg været blødgjort. Ydermere har Vandværket ved Søndersø siden sensommeren 2022 leveret blødere vand. Vandet fra Vandværket ved Marbjerg blandes dog med vand fra Vandværket ved Lejre, inden det leveres til København, ligesom vandet fra Vandværket ved Søndersø blandes med vand fra Vandværket ved Slangerup, inden det leveres til København. I Københavns ledningsnet blandes vandet desuden med vand fra andre af de regionale vandværker, før det leveres til kunder i København. Det betyder derfor et mindre fald i hårdhed af vandet, for den del af København, der modtager vand fra værkerne ved Marbjerg og Søndersø. Læs mere om udrulningen af det blødere vand her.

Vandværker

Vandkvalitetsdata fra den seneste store kontrol på vandværkerne fra juli 2023, kan ses i excel-arket:

Vandkvalitetsdata fra de 10 af HOFORs vandværker der var i drift i sommeren 2023, samt fra de to aftag fra Tårnby forsyning til Dragør kommune.

Vandkvalitetsdata er fordelt på kemiske parametre, mikrobiologi samt miljøfremmede stoffer og sporstoffer. Kvaliteten af afgangsvandet fra vandværkerne, der leverer vand til København Kommune, opfyldte alle kvalitetskrav til drikkevand ved den seneste store kontrol.

I 2022 blev der på de syv vandværker, der leverer vand til Københavns Kommune, sammenlagt udtaget 3548 prøver ved afgang værk. Vandet fra HOFORs vandværker, der leverer vand til Københavns Kommune, overskred kvalitetskrav 13 gange i 2022 ved afgang værk. Seks af overskridelserne var ifm. en mikrobiologisk forurening på Vandværket ved Lejre i august/september 2022. Så snart de første analyseresultater forelå, blev vandværket taget ud af drift og myndighederne orienteret og inddraget ift. sikring af forbrugerne. Derudover var der to overskridelser af kvalitetskrav for turbiditet på Vandværket ved Søndersø samt fem mindre overskridelser af mikrobiologiske parametre, hhv. tre på Vandværket ved Slangerup, en på Vandværket ved Søndersø og en på Vandværket ved Lejre. Ingen af disse blev genfundet ved de opfølgende prøvetagninger.

Derudover blev der udtaget 1010 prøver ved afgang fra højdebeholderanlægget Tinghøj, hvoraf to havde mindre overskridelser af mikrobiologisk parameter. Ingen af disse har dog kunnet genfindes på opfølgende prøve.

Ledningsnet

Vandkvalitetsdata fra ledningsnetsprøver udtaget i 2022 kan ses i excel-ark arket:

Vandkvalitetsdata fra ledningsnet i København 2022

Der blev i 2022 udtaget 298 kontrolprøver på forbrugers taphane (uden udskyld) og 310 kontrolprøver på ledningsnet (efter udskyl). Heraf var 34 med overskridelser af kvalitetskrav. 29 af overskridelserne på prøver udtaget på forbrugers taphane: 16 med overskridelse på jern, en med overskridelse på turbiditet og jern, to med overskridelse på turbiditet, en med overskridelse på ammonium og ni med overskridelser på mikrobiologiske parametre. Tilhørende kontrolprøver på ledningsnet overholdt kvalitetskrav, med undtagelse af et fund på jern, der også var overskredet på tilhørende kontrolprøve på ledningsnet. Overskridelser der ikke kan genfindes på tilhørende kontrolprøver på ledningsnet må tilskrives ejendommens installationer. Er der problemer med vandkvaliteten, som skyldes ejendommens installationer, er det kommunen, der tager aktion på dette. Der var derudover fem prøver udtaget på ledningsnet med overskridelser af kvalitetskrav: en med overskridelse på turbiditet, mangan og tre med overskridelse på jern. Opfølgende prøver på ledningsnet overholdt kvalitetskrav. I 2022 blev der derudover udtaget 505 supplerende prøver på ledningsnettet, hvoraf syv overskred kvalitetskrav for mikrobiologisk parameter. Alle disse prøver, blev udtaget som en del af kildeopsporingen ifm. den tidligere omtalte mikrobiologiske forurening fra Vandværket ved Lejre og kunne ikke genfindes efter Vandværket blev taget ud af drift.

Prøveresultater i GEUS – Jupiter databasen

De nyeste resultater fra prøver på ledningsnet kan løbende findes i GEUS – Jupiter databasen:

Se nyeste resultater fra prøver på København ledningsnet

De nyeste resultater af øvrige kontrolprøver fra boringer og vandværker kan ligeledes findes i GEUS – Jupiter databasen. Du kan se Jupiters anlægs-ID for HOFORs vandværker i oversigten med resultater for den seneste store vandværks-kontrol og bruge det til at fremsøge resultater her:

Find øvrige resultater fra andre boringer og vandværker