Skjult FaceBook tracking ikon Hvad gør jeg, hvis kloakken er tilstoppet? - HOFOR

Det kommer an på, hvor du finder spildevand.

Spildevand på kørebane

Hvis der ligger meget vand på kørebanen, kan det bl.a. skyldes, at vejbrønden er stoppet til og skal renses.

Ligger der vand på offentlige veje, kan du kontakte den kommune, hvor vejen er.

Ligger der vand på private veje, kan du kontakte grundejerforeningen eller vejlaget.

Kommune kan også oplyse, om det er en privat eller offentlig vej.

Spildevand i dit hus

Hvis spildevandet fra køkken, badeværelse og lignende ikke vil løbe i kloakken, kan der være en forstoppelse i stikledningen til din ejendom.

Ring til HOFOR, så vi sammen kan finde ud af, om det er os, der skal rense systemet, eller om du selv skal sørge for rensningen.

Når du bor til leje

Bor du til leje, skal du kontakte din udlejer, vicevært eller administrator.

Når forstoppelsen sker flere gange

Oplever du forstoppelse gentagne gange, er stikledningen muligvis defekt. Kontakt HOFOR, så vi kan undersøge vores del af stikledningen.

Spildevand hos dig og dine naboer

Hvis ejendommene i nærheden af din også har vand i kælderen, eller har problemer med at komme af med spildevandet, kan hovedledningen i gaden være stoppet til.

Drifts- og Kundeteamet kan kontaktes på telefon: 3395 3395
Mandag – fredag kl. 08:30-14:30.

HOFORs vagtstation kan kontaktes uden for åbningstiden på telefon: 3888 2424