Skjult FaceBook tracking ikon Priser på vand i København 2017 - privat - HOFOR

Pr. 1. januar 2017 er prisen på vand 38,53 kr. pr. m³.

Prisen er sammensat af levering og afledning af vand, statsafgifter og moms. Desuden betales der for at have en vandmåler.

Vandprisens sammensætning

En m³ (1.000 liter) koldt vand koster

PriselementKr.
Vandtakst (Kr./m3)8,33
Vandafgift5,86
Statslig afgift til kortlægning af vandressourcer0,39
Spildevandstakst16,24
Moms7,71
I alt38,53

Målerabonnement

Målerkapacitetekskl. moms kr.inkl. moms kr.
2,5 m3384480

Det går pengene til

HOFOR er en non-profit virksomhed og tjener ikke penge på at levere vand til borgerne og håndtere deres spildevand. Udgifter og indtægter skal balancere, og HOFOR arbejder til stadig på at nedbringe omkostningerne. Vigtige opgaver som beskyttelse af grundvandet, vedligeholdelse af ledningsnet og vandværker samt udbygning af kloaksystemet, så vi undgår oversvømmelser af boliger ved skybrud, hører blandt de vigtige opgaver, som borgernes betaling går til i de enkelte kommuner.