Skjult FaceBook tracking ikon Priser på vand i Hvidovre 2021 – privat - HOFOR

Pr. 1. januar 2021 er prisen på vand 64,18 kr. pr. m3.

Prisen er sammensat af levering og afledning af vand, statsafgifter og moms. Desuden betales der for at have en vandmåler.

Vandprisens sammensætning

En m³ (1.000 liter) koldt vand koster:

PriselementKr.
Vandtakst (Kr./m3)10,46
Vandafgift6,37*
Spildevandstakst34,51
Moms12,84
I alt64,18
*I januar 2021 var vandafgiften på 6,18 kr./m3

Tilslutningsbidrag

Der opkræves ét tilslutningsbidrag, som omfatter både bidrag til forsyningsledningsnettet og selve stikledningen. Tilslutningsbidraget opkræves for indlægning af et vandstik på en matrikel, som ikke tidligere har haft indlæg af vand. Tilslutningsbidraget fremgår af nedenstående tabel:

Diameterekskl. momsinkl. moms
3212.87716.097
4020.12025.150
5031.43839.297
6349.91162.389
7571.80889.760
90101.859127.323
110152.158190.198

For størrelser over 110 mm fastlægges beløbet individuelt efter medgående omkostninger.

Omlægning og flytning af stik

Der opkræves følgende for omlægning og flytning af et stik, som allerede er tilsluttet vandforsyningen, samt pris for fraskæring af stik som tidligere har være tilsluttet:

Diameterekskl. moms (kr.)inkl. moms (kr.)
326.4398.048
4010.06012.575
5015.71919.649
6324.95631.194
7535.90444.880
9050.92963.662
11076.07995.099

Sprinklerafgift

Sprinklerafgift er en belastningsafgift, der pålægges ejendomme med sprinkleranlæg uden måler. Disse anlæg kræver en meget stor kapacitet af ledningsnettet ud for den pågældende ejendom. Der betales efter antal sprinklere og dermed kun for den ekstra kapacitet, som HOFOR skal levere som reserve for sprinkleranlægget.

Gældende for:ekskl. moms (kr.)inkl. moms (kr.)
Under 100 sprinklere1.1921.490
Fra 100-9994.6965.870
1000 sprinklere og derover9.40011.750

Måler

MålerPris
Aflæsning af vandmåler337,50 kr.
Ny måler: Såfremt skaden er som følge af frost brand, hærværk, bortkommet o. lign.1.190 kr.
Manglende reaktion på henvendelse om udskiftning af måler400 kr.
Forgæves kørsel i forbindelse med målerskift375 kr.
Opsætning af bimåler700 kr.
Leje af bimåler: 
3-5 m3 måler560 kr.
7-10 m3 måler740 kr.
20 m3 måler2.780 kr.
30 m3 måler3.300 kr.
80 m3 måler3.880 kr.

Det går pengene til

HOFOR er en non-profit virksomhed og tjener ikke penge på at levere vand til borgerne og håndtere deres spildevand. Udgifter og indtægter skal balancere, og HOFOR arbejder til stadig på at nedbringe omkostningerne. Opgaver som beskyttelse af grundvandet, vedligeholdelse af ledningsnet og vandværker samt udbygning af kloaksystemet, så vi undgår oversvømmelser af boliger ved skybrud, hører blandt de vigtige opgaver, som borgernes betaling går til i de enkelte kommuner.