Skjult FaceBook tracking ikon Vores arbejdsmiljø - HOFOR

Vores arbejdsmiljø

I HOFOR lægger vi vægt på at bevare og udvikle et sikkert, sundt og inspirerende arbejdsmiljø.

To HOFOR-medarbejdere står og taler sammen

Et sundt arbejdsmiljø

Et sikkert, sundt og inspirerende arbejdsmiljø er et arbejdsmiljø, hvor der er fokus på åbenhed og dialog, og hvor du som medarbejder løbende bliver involveret og orienteret.

Vi vægter et sundt arbejdsmiljø, hvor medarbejderne trives fysisk og psykisk. Vi er bevidste om, at arbejdsmiljøet skal udvikles i takt med, at organisationen udvikler sig.

For hele tiden at kunne forbedre arbejdspladsen, gennemfører vi jævnligt trivselsmålinger og medarbejderudviklingssamtaler, hvor der er mulighed for at give og modtage feedback.

Balance mellem arbejde og fritid

Som medarbejder i HOFOR vil du desuden opleve, at vi lægger vægt på, at der er balance imellem arbejde og fritid.

I mange af de job, der er i HOFOR, har medarbejderne mulighed for at indgå i en flekstidsordning, hvor arbejdstiden kan planlægges med gensidig fleksibilitet, så der både tages hensyn til jobbet og privatlivet.

Vi tror på, at vi får gladere og mere produktive medarbejdere, når der er mulighed for at have en sund balance imellem arbejde og fritid.