Skjult FaceBook tracking ikon Spørgsmål og svar - HOFOR

Spørgsmål og svar om ændring af fjernvarmen
Her kan du finde svar på nogle af de spørgsmål, som vi ofte bliver stillet om ændringen af fjernvarmen fra damp til varmt vand.

Skal min ejendom have ændret forsyning af fjernvarme fra damp til vand?
Alle ejendomme med fjernvarmeforsyning med damp skal ændres til fjernvarmeforsyning med varmt vand inden udgangen af 2021.

Hvordan ved jeg, om den ejendom, jeg bor i, er forsynet med damp?
Er du i tvivl, om den ejendom, du bor i er, forsynet med damp, kan du spørge din varmemester eller administrator. Det er primært Indre By og større områder omkring Tagensvej og Jagtvej, der modtager varme som damp.

Skal jeg stå uden varme i forbindelse med ændringen af forsyningen med fjernvarme fra damp til varmt vand?
Nej. Selve skiftet fra damp til vand sker i de fleste tilfælde i løbet af en arbejdsdag. Den enkelte beboer vil typisk ikke mærke, at der er sket ændring af fjernvarmen.

Koster det noget at få ændret fjernvarmeforsyningen fra damp til vand?
HOFOR dækker nødvendige omkostninger til varmecentralen, men da det kan være hensigtsmæssigt at foretage diverse renoveringer af pumper, ekspansionsbeholdere eller maling af centralen, kan det være en god idé at sætte penge af til disse ting.

Hvordan får jeg besked om, at det er tid til ændring af forsyningen i min ejendom?
HOFOR kontakter ejendommens administration i rimelig tid inden en forestående ændring.

Kan vi i vores ejendom selv bestemme, hvornår vi vil have ændret fjernvarmeforsyningen til varmt vand?
Nej, ikke som udgangspunkt. Ændringerne i de forskellige bydele følger en rullende plan, som er lagt så hensigtsmæssigt som muligt. HOFOR kontakter de berørte ejendomme i rimelig tid inden en forestående ændring.

I nogle tilfælde kan det lade sig gøre for en ejendom at ændre forsyning fra damp til vand. Hvis man i en ejendom ønsker dette, dækker ejendommen selv omkostningerne til væsentlige dele af ombygningen af centralen. En række forudsætninger skal være opfyldt, for at centralen kan overgå til fjernvarmeforsyning på vand. Hør nærmere ved henvendelse til dampkonvertering@hofor.dk

Se også under ‘Tilbud ved tidligere omlægning’

Kan ejendommens centralvarmeanlæg tage skade af, at fjernvarmeforsyningen ændres fra damp til vand?
Nej, fjernvarmeforsyning på vand er sikkert. Der installeres en varmeveksler, så fjernvarmevandet kommer slet ikke ind i centralvarmeanlægget.

Hvad sker der hvis jeg er ude at rejse, mens fjernvarmeforsyningen ændres?
Ændringerne kræver ikke adgang til den enkelte beboers lejlighed, og man behøver ikke at være tilstede. HOFOR har tilsyn med arbejdet og sørger for, at der er etableret kontakt mellem entreprenøren og ejendommen.