Skjult FaceBook tracking ikon Aftaler om miljøvenlig drift af arealer for at beskytte grundvandet - HOFOR

Aftaler om miljøvenlig drift af arealer for at beskytte grundvandet

Vandselskaberne er underlagt en økonomisk regulering ved lov. Lovgivningen om vandsektorens økonomiske forhold kaldes i daglig tale ”Vandsektorloven”.

Den økonomiske regulering stiller krav om effektivisering af selskabernes drift og anlæg, og at selskabernes indtægter skal holde sig inden for fastsatte økonomiske rammer. Der er dog en række omkostninger, som ikke bliver pålagt et effektiviseringskrav, da vandselskaberne ikke har mulighed for at påvirke disse omkostninger– de ikke påvirkelige omkostninger. Dette er f.eks. aftaler om ændret dyrkningspraksis eller køb af jord, som vandforsyningen har betalt en erstatning for.

Det er et krav, at kommunalbestyrelsen har vurderet, at aftaler om ændret dyrkningspraksis er nødvendig for beskyttelsen af vandforsyningens drikkevandsressourcer. Aftalerne skal derudover være tilgængelige på HOFORs hjemmesiden i sin helhed.

Af hensyn til GDPR-reglerne er oplysninger der indeholder persondata overstreget.

Aftalerne kan ses her på siden i PDF:

Aftale om miljøvenlig drift nr. 1
Aftale om miljøvenlig drift nr. 2
Aftale om miljøvenlig drift nr. 3
Aftale om miljøvenlig drift nr. 4
Aftale om miljøvenlig drift nr. 5
Aftale om miljøvenlig drift nr. 6
Aftale om miljøvenlig drift nr. 7
Aftale om miljøvenlig drift nr. 8
Aftale om miljøvenlig drift nr. 9
Aftale om miljøvenlig drift nr. 10
Aftale om miljøvenlig drift nr. 11
Aftale om miljøvenlig drift nr. 12
Aftale om miljøvenlig drift nr. 13
Aftale om miljøvenlig drift nr. 14
Aftale om miljøvenlig drift nr. 15