Sådan beskytter vi drikkevandet

Det vand, som kommer ud af vandhanen hos dig, henter vi op dybt nede fra undergrunden. Det tager som regel naturen 35 – 50 år at danne grundvandet, men nogle steder er grundvandet flere hundrede år gammelt. Når vi arbejder med at forebygge forurening af grundvandet, handler det altså om langsigtet planlægning – om at sikre, at dine børn, børnebørn og kommende generationer fortsat kan få drikkevand, der er baseret på rent, uforurenet grundvand.

billede af vandets kredsløb

Skovrejsning
HOFOR beskytter blandt andet grundvandet ved at rejse ny skov ved vores kildepladser, så vi undgår at arealerne bliver sprøjtet. Vi indgår aftaler om miljøvenlig drift af landbrugsarealer, og vi overvåger naturligvis grundvandskvaliteten. Det kan vi ikke gøre alene, så vi indgår i mange forskellige samarbejder med lokale vandværker, vandforsyninger, borgere og lokale myndigheder om at beskytte grundvandet.

Det gavner naturligvis miljøet og drikkevandet at vi beskytter grundvandet mod forurening, men det er faktisk også godt for økonomien: Ved at beskytte grundvandet sikrer vi os, at vi kan bevare vores eksisterende kildepladser, så vi ikke skal bruge ressourcer på at finde nye områder til at indvinde i.

Alle aktiviteter til beskyttelse af grundvandet betales gennem en særlig pulje – Grundvandspuljen. Pengene bruges til at beskytte grundvandet, og finansierer de aktiviteter, du kan læse om her på siden.

Læs mere om vores skovrejsningsprojekterPrint denne side