Blødere vand og miljøet

HOFOR har blandt andet valgt at blødgøre vandet, fordi det er til gavn for miljøet. Når der er mindre kalk i vandet betyder det blandt andet:

  • Med blødere vand kan man spare 1/3 af sæbeforbruget til vask og rengøring samt kemikalier til afkalkning. På renseanlægget skal der derfor fjernes mindre fosfor og kemikalier, som stammer fra vaske- og rengøringsmidler, inden spildevandet ledes ud.
  • Lavere energiforbrug til husholdningsapparater og varmtvandsanlæg, når de ikke kalker til så hurtigt.
  • Mindre forbrug af salt og vand til de mange decentrale blødgøringsanlæg, som findes i f.eks. vaskerier, hoteller og kantiner.
  • Mindre vandspild fra løbende toiletter og dryppende vandhaner, der er kalket til. Et toilet, der løber så lidt, at det ikke kan ses i toiletkummen, kan betyde et vandspild på 100 m3 vand om året.


Print denne side