Skjult FaceBook tracking ikon Vandkvalitet i Vallensbæk Kommune - HOFOR

Vandet i Vallensbæk leveres som følger:

  • Den nordlige del af kommunen (nord for Holbækmotorvejen) forsynes fra Værket ved Thorsbro.
  • Den centrale del af kommunen (syd for Holbækmotorvejen, nord for S-togsbanen) forsynes fra Værket ved Regnemark.
  • Den sydlige del af kommunen (syd for S-togsbanen) forsynes fra det private Vallensbæk Strand Vandværk (udenfor HOFOR).

Vandværker

Vandkvalitetsdata fra den seneste udvidede kontrol på vandværkerne fra januar 2022 kan ses i nedenstående Excel-ark:

Vandkvalitetsdata fra alle HOFORs vandværker 2022

Vandkvalitetsdataen er fordelt på kemiske parametre, mikrobiologi samt miljøfremmede stoffer og sporstoffer. Kvaliteten af afgangsvandet fra vandværkerne, der leverer vand til den del af Vallensbæk Kommune der er indenfor HOFORs forsyningsområde, opfyldte alle kvalitetskrav til drikkevand ved den seneste store kontrol.

I 2021 blev der på de to vandværker, der leverer vand til den del af Vallensbæk Kommune, der er indenfor HOFORs forsyningsområde, sammenlagt udtaget 1052 prøver ved afgang værk. Vandet fra HOFORs vandværker, der leverer vand til Vallensbæk kommune, overskred kvalitetskrav fire gange i 2021 ved afgang værk. To mindre overskridelser på en mikrobiologisk parameter på Værket ved Thorsbro, en måling af pH under kvalitetskrav på værket ved Thorsbro samt en overskridelse på turbiditet på Værket ved Regnemark. Ingen af overskridelserne kunne genfindes i den opfølgende prøve.

Ledningsnet

Vandkvalitetsdata fra kontrolprøver udtaget på det distribuerede vand i Vallensbæk kommune i 2021 kan ses i excel-arket

Vandkvalitetsdata fra ledningsnet i Vallensbæk 2021

Der blev i 2021 udtaget 10 kontrolprøver på forbrugers taphane og 10 kontrolprøver på ledningsnet. Heraf var tre med overskridelse af kvalitetskrav. To prøver udtaget på forbrugers taphane. En overskridelse af kvalitetskrav for mikrobiologisk parameter som dog ikke kunne genfindes på tilhørende kontrolprøve på ledningsnet. Overskridelsen må derfor tilskrives ejendommens installationer. Er der problemer med vandkvaliteten, som skyldes ejendommens installationer, er det kommunen, der tager aktion på dette. Derudover en overskridelse på jern. Den tilhørende kontrolprøve på ledningsnet overskred ligeledes kvalitetskrav for jern. Overskridelsen kunne dog genfindes på opfølgende prøve fra ledningsnet. I 2021 blev der derudover udtaget én supplerende prøve på ledningsnettet, som ikke overskred kvalitetskrav.

Prøveresultater i GEUS – Jupiter databasen

De nyeste resultater fra prøver på ledningsnet kan løbende findes i GEUS – Jupiter databasen:

Se nyeste resultater fra prøver på Vallensbæk ledningsnet

De nyeste resultater af øvrige kontrolprøver fra boringer og vandværker kan ligeledes findes i GEUS – Jupiter databasen. Du kan se Jupiters anlægs-ID for HOFORs vandværker i oversigten med resultater for den seneste store vandværks-kontrol og bruge det til at fremsøge resultater her:

Find øvrige resultater fra andre boringer og vandværker