Skjult FaceBook tracking ikon Vandkvalitet i Vallensbæk Kommune - HOFOR

Vandet i Vallensbæk leveres som følger:

  • Den nordlige del af kommunen (nord for Holbækmotorvejen) forsynes fra Værket ved Thorsbro.
  • Den centrale del af kommunen (syd for Holbækmotorvejen, nord for S-togsbanen) forsynes fra Værket ved Regnemark.
  • Den sydlige del af kommunen (syd for S-togsbanen) forsynes fra det private Vallensbæk Strand Vandværk (udenfor HOFOR).

Vandværker

Vandkvalitetsdata fra den seneste udvidede kontrol på vandværkerne fra januar 2021 kan ses i nedenstående Excel-ark:

Vandkvalitetsdata fra HOFORs 14 vandværker 2021

Vandkvalitetsdataen er fordelt på kemiske parametre, mikrobiologi samt miljøfremmede stoffer og sporstoffer. Kvaliteten af afgangsvandet fra vandværkerne, der leverer vand til den del af Vallensbæk Kommune der er indenfor HOFORs forsyningsområde, opfyldte alle kvalitetskrav til drikkevand ved den seneste store kontrol.

I 2020 blev der på de to vandværker, der leverer vand til den del af Vallensbæk Kommune, der er indenfor HOFORs forsyningsområde, sammenlagt udtaget 1064 prøver ved afgang værk. Vandet fra HOFORs vandværker, der leverer vand til Vallensbæk kommune, overskred kun kvalitetskrav to gange i 2020 ved afgang værk. En mindre overskridelse på en mikrobiologisk parameter på Værket ved Thorsbro og en overskridelse på ammonium på Værket ved Regnemark. Ingen af overskridelserne kunne genfindes i den opfølgende prøve.

Ledningsnet

Vandkvalitetsdata fra ledningsnet i Vallensbæk 2020

Der blev i 2020 udtaget 9 kontrolprøver på forbrugers taphane og 17 kontrolprøver på ledningsnet. Heraf var én med overskridelse af kvalitetskrav. Prøven var på forbrugers taphane med overskridelser på jern og turbiditet. Tilhørende kontrolprøve på ledningsnet overholdt kvalitetskrav. Overskridelsen må derfor tilskrives ejendommens installationer. Er der problemer med vandkvaliteten, som skyldes ejendommens installationer, er det kommunen, der tager aktion på dette. 

I 2020 blev der derudover udtaget fem supplerende prøver på ledningsnettet, hvoraf ingen overskred kvalitetskrav.

Prøveresultater i GEUS – Jupiter databasen

De nyeste resultater fra prøver på ledningsnet kan løbende findes i GEUS – Jupiter databasen:

Se nyeste resultater fra prøver på Vallensbæk ledningsnet

De nyeste resultater af øvrige kontrolprøver fra boringer og vandværker kan ligeledes findes i GEUS – Jupiter databasen. Du kan se Jupiters anlægs-ID for HOFORs vandværker i oversigten med resultater for den seneste store vandværks-kontrol og bruge det til at fremsøge resultater her:

Find øvrige resultater fra andre boringer og vandværker