Skjult FaceBook tracking ikon Vandkvalitet i Vallensbæk Kommune - HOFOR

Vandet i Vallensbæk leveres som følger:

  • Den nordlige del af kommunen (nord for Holbækmotorvejen) forsynes fra Værket ved Thorsbro.
  • Den centrale del af kommunen (syd for Holbækmotorvejen, nord for S-togsbanen) forsynes fra Værket ved Regnemark.
  • Den sydlige del af kommunen (syd for S-togsbanen) forsynes fra det private Vallensbæk Strand Vandværk (udenfor HOFOR).

Vandværker

Vandkvalitetsdata fra den seneste udvidede kontrol på vandværkerne fra juli 2023, kan ses i excel-arket:

Vandkvalitetsdata fra de 10 af HOFORs vandværker der var i drift i sommeren 2023, samt fra de to aftag fra Tårnby forsyning til Dragør kommune.

Vandkvalitetsdata er fordelt på kemiske parametre, mikrobiologi samt miljøfremmede stoffer og sporstoffer. Kvaliteten af afgangsvandet fra vandværkerne, der leverer vand til den del af Vallensbæk Kommune der er indenfor HOFORs forsyningsområde, opfyldte alle kvalitetskrav til drikkevand ved den seneste store kontrol.

I 2022 blev der på de to vandværker, der leverer vand til den del af Vallensbæk Kommune, der er indenfor HOFORs forsyningsområde, sammenlagt udtaget 1036 prøver ved afgang værk. Alle prøver overholdt alle kvalitetskrav til drikkevand.

Ledningsnet

Vandkvalitetsdata fra kontrolprøver udtaget på det distribuerede vand i Vallensbæk Kommune i 2022 kan ses i excel-arket:

Vandkvalitetsdata fra ledningsnet i Vallensbæk 2022

Der blev i 2022 udtaget 10 kontrolprøver på forbrugers taphane og 10 kontrolprøver på ledningsnet. Heraf var seks med overskridelse af kvalitetskrav. Fire prøver udtaget på forbrugers taphane. En med afvigelse af kvalitetskrav for pH og to med overskridelse af kvalitetskrav for turbiditet. Disse kunne ikke kunne genfindes på tilhørende kontrolprøve på ledningsnet. Overskridelsen må derfor tilskrives ejendommens installationer. Er der problemer med vandkvaliteten, som skyldes ejendommens installationer, er det kommunen, der tager aktion på dette. Derudover en forbrugers taphane prøve med overskridelser på jern og turbiditet, hvoraf turbiditet ikke kunne genfindes på tilhørende kontrolprøve fra ledningsnet, mens den tilhørende kontrolprøve på ledningsnet ligeledes overskred kvalitetskrav for jern. Overskridelsen kunne dog ikke genfindes på opfølgende kontrolprøve fra ledningsnet. Derudover en overskridelse på kontrolprøve fra ledningsnet for jern, som dog ikke kunne genfindes på opfølgende prøve. I 2022 blev der derudover udtaget syv supplerende prøver på ledningsnettet, hvoraf ingen overskred kvalitetskrav.

Prøveresultater i GEUS – Jupiter databasen

De nyeste resultater fra prøver på ledningsnet kan løbende findes i GEUS – Jupiter databasen:

Se nyeste resultater fra prøver på Vallensbæks ledningsnet

De nyeste resultater af øvrige kontrolprøver fra boringer og vandværker kan ligeledes findes i GEUS – Jupiter databasen. Du kan se Jupiters anlægs-ID for HOFORs vandværker i oversigten med resultater for den seneste store vandværks-kontrol og bruge det til at fremsøge resultater her:

Find øvrige resultater fra boringer og vandværker