Skjult FaceBook tracking ikon Vandkvalitet i Vallensbæk Kommune | HOFOR

Vandet i Vallensbæk Kommune leveres fra følgende vandværker:

  • Værket ved Thorsbro, som primært forsyner den nordlige del af kommunen.
  • Værket ved Regnemark, som primært forsyner den centrale del af kommunen nord for jernbanen.
  • Det private Vallensbæk Strand Vandværk (udenfor HOFOR), som forsyner den sydlige del af kommunen (syd for jernbanen).

Vandkvalitetsdata fra den seneste udvidede kontrol på alle vandværkerne fra januar 2020 kan ses her:

Vandkvalitetsdata fra HOFORs 14 vandværker 2020

Vandkvalitetsdataene er fordelt på kemiske parametre, mikrobiologi samt miljøfremmede stoffer og sporstoffer. Kvaliteten af afgangsvandet fra vandværkerne, der leverer vand til Vallensbæk Kommune, opfyldte alle kvalitetskrav til drikkevand ved den udvidede kontrol.

I 2019 blev der på de to vandværker, der leverer vand til Vallensbæk Kommune, sammenlagt udtaget 964 prøver. Heraf var kvalitetskrav overskredet syv gange i. En mindre overskridelse på en mikrobiologisk parameter på værket ved Thorsbro, som ikke kunne genfindes i den opfølgende prøve. Ved Værket ved Regnemark har der været renovering af nogle af vandværkets sandfiltre med udskiftning af filtermateriale. I den forbindelse var der seks mindre overskridelser for nitrit (0,011-0,017 mg/l).
Vandkvalitetsdata fra ledningsnetsprøver udtaget i 2019 kan ses her:

  Vandkvalitetsdata fra ledningsnet i Vallensbæk, 2019

Der blev i 2019 udtaget ti kontrolprøver på forbrugers taphane og ti kontrolprøver på ledningsnet. Heraf var der én prøve med overskridelse på turbiditet på forbrugers taphane. Tilhørende kontrolprøve på ledningsnet overholdt kvalitetskrav. Overskridelsen må derfor tilskrives ejendommens installationer. Er der problemer med vandkvaliteten, som skyldes ejendommens installationer, er det kommunen, som tager aktion på dette. Alle øvrige kontrolprøver på ledningsnet overholdt kvalitetskrav. I 2019 blev der derudover udtaget to supplerende prøver på ledningsnettet, hvoraf ingen overskred kvalitetskrav.

De nyeste resultater fra prøver på ledningsnet kan løbende findes i GEUS – Jupiter databasen:

Se nyeste resultater fra prøver på Vallensbæk ledningsnet

De nyeste resultater af øvrige kontrolprøver fra boringer og vandværker kan ligeledes findes i GEUS – Jupiter databasen:

Find øvrige resultater fra andre boringer og vandværker