Skjult FaceBook tracking ikon Vandkvalitet i Rødovre Kommune - HOFOR

Drikkevandet i Rødovre Kommune leveres som følger:

  • Hele kommunen forsynes helt eller delvist med vand fra byledningsnettet i København fortrinsvis bestående af vand fra Værket ved Islevbro via en pumpestation ved det nedlagte Rødovre vandværk.
  • Den sydvestlige del af kommunen forsynes fortrinsvis med vand fra Espevang vandværk.
  • Den centrale østlige del af kommunen omkring rådhuset forsynes i dagtimerne fortrinsvis med vand fra aftag på ringledningen på Københavns ledningsnet, hovedsageligt bestående af vand fra Værket ved Lejre og Værket ved Marbjerg.
  • Den sydlige del af kommunen forsynes i dagtimerne fortrinsvis med vand fra Værket ved Thorsbro.

Egenproduktionen på Rødovre vandværk blev taget ud af drift d. 5. oktober 2020 grundet gentagne fund af coliforme bakterier. Vandværket er efterfølgende blevet permanent lukket.

Siden foråret 2021 har vandet fra Værket ved Marbjerg været blødgjort. Vandet blandes med vand fra Værket ved Lejre, inden det leveres til Rødovre. Det betyder et mindre fald i hårdhed af vandet, for den del af Rødovre, der modtager vand fra Værket ved Marbjerg. Læs mere om det blødere vand her.

Vandværker

Vandkvalitetsdata fra den seneste udvidede kontrol på vandværkerne fra juli 2022 kan ses i nedenstående Excel-ark:

Vandkvalitetsdata fra alle HOFORs vandværker 2022

Vandkvalitetsdata er fordelt på kemiske parametre, mikrobiologi samt miljøfremmede stoffer og sporstoffer. Kvaliteten af afgangsvandet fra vandværkerne, der leverer vand til Rødovre Kommune, opfyldte alle kvalitetskrav til drikkevand ved den seneste store kontrol.

I 2021 blev der på de fem vandværker, der leverer vand til Rødovre Kommune, sammenlagt udtaget 2206 prøver ved afgang værk. Vandet fra HOFORs vandværker, der leverer vand til Rødovre Kommune, overskred kvalitetskrav otte gange i 2021 ved afgang værk. To mindre overskridelser på en mikrobiologisk parameter på Værket ved Thorsbro, tre mindre overskridelser på en mikrobiologisk parameter på Espevang vandværk, to målinger af aggressiv kuldioxid fra Værket ved Marbjerg samt en måling af pH under kvalitetskrav ved Værket ved Thorsbro. Opfølgende prøver overholdt i alle otte tilfælde kvalitetskrav.

Ledningsnet

Vandkvalitetsdata fra kontrolprøver udtaget på det distribuerede vand i Rødovre Kommune i 2021 kan ses i nedenstående Excel-ark:

Vandkvalitetsdata fra ledningsnet i Rødovre 2021

Der blev i 2021 udtaget 27 kontrolprøver på forbrugers taphane (prøver uden udskyl) og 32 kontrolprøver (prøver efter 10 minutters skyl) på ledningsnet. Heraf var fem med overskridelser. Tre af prøverne var på forbrugers taphane: En med overskridelse på jern, en med overskridelse på jern, turbiditet og en mikrobiologisk parameter samt en med overskridelse af mikrobiologisk parameter. Overskridelsen på jern samt overskridelsen på jern, turbiditet og mikrobiologisk parameter blev ikke genfundet på kontrolprøve fra ledningsnet og må derfor tilskrives ejendommens installationer. Er der problemer med vandkvaliteten, som skyldes ejendommens installationer, er det kommunen, der tager aktion på dette. Overskridelsen på mikrobiologisk parameter blev også fundet på kontrolprøven fra ledningsnet, men kunne ikke genfindes på opfølgende prøver. Derudover en overskridelse af turbiditet og jern på ledningsnet, som ikke kunne genfindes på den opfølgende prøve. I 2021 blev der derudover udtaget 1 supplerende prøve på ledningsnettet, som ikke overskred kvalitetskrav.

Prøveresultater i GEUS – Jupiter databasen

De nyeste resultater fra prøver på ledningsnet kan løbende findes i GEUS – Jupiter databasen:

Se nyeste resultater fra prøver på Rødovre ledningsnet

De nyeste resultater af øvrige kontrolprøver fra boringer og vandværker kan ligeledes findes i GEUS – Jupiter databasen. Du kan se Jupiters anlægs-ID for HOFORs vandværker i oversigten med resultater for den seneste store vandværks-kontrol og bruge det til at fremsøge resultater her:

Find øvrige resultater fra andre boringer og vandværker