Skjult FaceBook tracking ikon Vandkvalitet i Rødovre Kommune - HOFOR

Drikkevandet i Rødovre Kommune leveres som følger:

  • Hele kommunen forsynes helt eller delvist med vand fra byledningsnettet i København fortrinsvis bestående af vand fra Vandværket ved Islevbro via en pumpestation ved det nedlagte Rødovre vandværk.
  • Den sydvestlige del af kommunen forsynes fortrinsvis med vand fra Espevang Vandværk.
  • Den centrale østlige del af kommunen omkring rådhuset forsynes i dagtimerne fortrinsvis med vand fra aftag på ringledningen på Københavns ledningsnet, hovedsageligt bestående af vand fra Vandværket ved Lejre og Vandværket ved Marbjerg.
  • Den sydlige del af kommunen forsynes i dagtimerne fortrinsvis med vand fra Vandværket ved Thorsbro.

Egenproduktionen på Rødovre Vandværk blev taget ud af drift d. 5. oktober 2020 grundet gentagne fund af coliforme bakterier. Vandværket er efterfølgende blevet permanent lukket.

Siden foråret 2021 har vandet fra Vandværket ved Marbjerg været blødgjort. Vandet blandes med vand fra Vandværket ved Lejre, inden det leveres til Rødovre. Det betyder et mindre fald i hårdhed af vandet, for den del af Rødovre, der modtager vand fra Vandværket ved Marbjerg. Vandværket ved Thorsbro har siden foråret 2024 leveret blødere vand.

Læs mere om det blødere vand

De seneste vandkvalitetsdata fra vandværkerne kan findes i Jupiter databasen, se links nederst på siden.

Vandværker

Vandkvalitetsdata fra den seneste udvidede kontrol på vandværkerne fra juli 2023, kan ses i excel-arket:

Vandkvalitetsdata fra de 10 af HOFORs vandværker der var i drift i sommeren 2023, samt fra de to aftag fra Tårnby forsyning til Dragør kommune.

Vandkvalitetsdata er fordelt på kemiske parametre, mikrobiologi samt miljøfremmede stoffer og sporstoffer. Kvaliteten af afgangsvandet fra vandværkerne, der leverer vand til Rødovre Kommune, opfyldte alle kvalitetskrav til drikkevand ved den seneste store kontrol.

I 2023 blev der på de fem vandværker, der leverer vand til Rødovre Kommune, sammenlagt udtaget 2149 prøver ved afgang værk. Vandet fra HOFORs vandværker, der leverer vand til Rødovre Kommune, overskred kvalitetskrav én gang i 2023 ved afgang værk. Overskridelsen var ifm. en mikrobiologisk parameter på Vandværket ved Lejre i december. Overskridelsen kunne ikke genfindes ved opfølgende prøvetagning.

Ledningsnet

I 2023 blev der udtaget 21 kontroller på forbrugeres taphaner (prøver uden udskyl) og 40 supplerende kontroller på ledningsnettet (prøver efter 10 minutters skyl). Ud af de 61 prøver var der overskridelser på én enkelt prøve ved en forbrugers taphane, som havde for høj turbiditet, jern og mangan. Overskridelserne kunne ikke genfindes i den tilhørende dokumentationsprøve udtaget på ledningsnettet, og må derfor tilskrives ejendommens installationer. Er der problemer med vandkvaliteten, som skyldes ejendommens installationer, er det kommunen, der tager aktion på dette.

Prøveresultater i GEUS – Jupiter databasen

De nyeste resultater fra kontrolprøver kan løbende findes i GEUS – Jupiter databasen.

Kontrolprøver fra HOFORs vandværker og tilhørende anlæg, der leverer vand til Rødovre, findes via:
Espevang vandværk, anlægs ID: 106758
Vandværket ved Thorsbro, anlægs ID: 26790
Vandværket ved Lejre, anlægs ID: 28315
Vandværket ved Marbjerg, anlægs ID: 20059
Vandværket ved Islevbro, anlægs ID: 3957

Kontrolprøver fra ledningsnettet i Rødovre findes her