Skjult FaceBook tracking ikon Vandkvalitet i Hvidovre Kommune | HOFOR

Vandet i Hvidovre Kommune leveres fra følgende vandværker og ledninger:

  • Hvidovre Vandværk, hvor vandet opblandes med vand fra Værket ved Regnemark. Det opblandede vand bidrager til forsyning af dele af den centrale østlige del af kommunen.
  • Værket ved Regnemark forsyner den centrale og sydøstlige del af kommunen samt størstedelen af Avedøre Holme.
  • Værket ved Thorsbro forsyner Hvidovre nord for Ringstedbanen samt del vestlige del af kommunen.

Hvidovre vandværk har periodevis været lukket i 2019. I den tid har kommunen været forsynet fra de regionale værker ved Thorsbro og Regnemark.

Vandkvalitetsdata fra den seneste udvidede kontrol på alle vandværkerne fra januar 2020 kan ses her:

Vandkvalitetsdata fra HOFORs 14 vandværker 2020

Vandkvalitetsdataene er fordelt på kemiske parametre, mikrobiologi samt miljøfremmede stoffer og sporstoffer. Kvaliteten af afgangsvandet fra vandværkerne der leverer vand til Hvidovre Kommune, opfyldte alle kvalitetskrav til drikkevand ved den udvidede kontrol.

I 2019 blev der på de tre vandværker, der leverer vand til Hvidovre Kommune, sammenlagt udtaget 1065 prøver. Heraf var kvalitetskrav overskredet otte gange. En mindre overskridelse på en mikrobiologisk parameter på værket ved Thorsbro, som ikke kunne genfindes i den opfølgende prøve. Samt en mindre overskridelse på nitrit på Hvidovre vandværk, som skyldtes en kortvarig driftsforstyrrelse og som ikke kunne genfindes i den opfølgende prøve. Ved Værket ved Regnemark har der været renovering af nogle af vandværkets sandfiltre med udskiftning af filtermateriale. I den forbindelse var der seks mindre overskridelser for nitrit (0,011-0,017 mg/l).

Vandkvalitetsdata fra ledningsnetsprøver udtaget i 2019 kan ses her:

  Vandkvalitetsdata fra ledningsnet i Hvidovre, 2019

Der blev i 2019 udtaget 37 kontrolprøver på forbrugers taphane og 37 kontrolprøver på ledningsnet, hvoraf der var fire overskridelser. Tre af prøverne var på forbrugers taphane: en med overskridelse på en mikrobiologisk parameter og to med overskridelser på jern. Tilhørende kontrolprøver på ledningsnet overholdt kvalitetskrav. Er der problemer med vandkvaliteten, som skyldes ejendommens installationer, er det kommunen, som tager aktion på dette. Der var en overskridelse på jern og turbiditet på en prøve ved forbrugers taphane, hvor prøven på ledningsnet også overskred kvalitetskrav for jern og turbiditet. Opfølgende prøver overholdt kvalitetskrav. I 2019 blev der derudover udtaget otte supplerende prøver på ledningsnettet, hvoraf der var én mindre overskridelse på turbiditet.

De nyeste resultater fra prøver på ledningsnet kan løbende findes i GEUS – Jupiter databasen:

Se nyeste resultater fra prøver på Hvidovre ledningsnet

De nyeste resultater af øvrige kontrolprøver fra boringer og vandværker kan ligeledes findes i GEUS – Jupiter databasen:

Find øvrige resultater fra andre boringer og vandværker