Skjult FaceBook tracking ikon Vandkvalitet i Albertslund Kommune - HOFOR

Drikkevandet i Albertslund Kommune leveres under de nuværende driftsforhold som følger:

  • Den nordlige del af kommunen (nord for Roskildevej) forsynes primært fra Vandværkerne ved Lejre og Marbjerg.
  • Den sydlige del (syd for Roskildevej) forsynes primært fra Vandværket ved Thorsbro.
  • Landsbyen Herstedøster forsynes fra det private Herstedøster vandværk (ikke ejet af HOFOR).
  • Hertil kommer ejendomme i landområderne omkring Vestskoven, der bliver forsynet fra egne boringer.

Siden foråret 2021 har vandet fra Vandværket ved Marbjerg været blødgjort. Ydermere har Vandværket ved Thorsbro leveret blødere vand siden foråret 2024. Vandet fra Vandværket ved Marbjerg blandes med vand fra Vandværket ved Lejre, inden det leveres til Albertslund. Det betyder et mindre fald i hårdhed af vandet, for de dele af Albertslund, der modtager vand fra Vandværket ved Marbjerg og Thorsbro.

Læs mere om det blødere vand

De seneste vandkvalitetsdata fra vandværkerne kan findes i Jupiter databasen, se links nederst på siden.

Grundet en omfattende styringsfejl på Vridsløselille vandværk har vandværket været ude af drift i perioden 2. maj 2021 til 30. maj 2023. Fund af coliforme bakterier gjorde, at Vridsløselille vandværk igen blev taget ud af drift d. 2 august 2023 og fortsat er det. Der arbejdes på en renovering af rentvandsbeholderen på vandværket, da forureningen umiddelbart er lokaliseret til at trænge ind her.

Vandværker

Vandkvalitetsdata fra den seneste store kontrol på de to aftag til Dragør kommune fra Tårnby forsyning fra januar 2023 samt fra HOFORs vandværker fra juli 2023, kan ses i excel-arket:

Vandkvalitetsdata fra de 10 af HOFORs vandværker der var i drift i sommeren 2023, samt fra de to aftag fra Tårnby forsyning til Dragør kommune.

Vandkvalitetsdata er fordelt på kemiske parametre, mikrobiologi samt miljøfremmede stoffer og sporstoffer. Kvaliteten af afgangsvandet fra vandværkerne, der leverer vand til Albertslund Kommune, opfyldte alle kvalitetskrav til drikkevand ved den seneste store kontrol.

I 2023 blev der på HOFORs tre vandværker, der i 2023 har leveret vand til Albertslund Kommune, sammenlagt udtaget 1499 prøver ved afgang værk. Drikkevandet fra HOFORs vandværker, der leverer vand til Albertslund kommune, overskred kvalitetskrav én enkelt gang i december 2023 ved afgang værk. Der var her tale om en mindre overskridelse af en mikrobiologisk parameter på Lejre Vandværk. Overskridelsen kunne ikke genfindes i opfølgende prøver.

Ledningsnet

I 2023 blev der udtaget 18 kontroller på forbrugeres taphaner (prøver uden udskyl) og 33 supplerende kontroller på ledningsnettet (prøver efter 10 minutters skyl). Ud af de 51 prøver var der overskridelse af NVOC på en røve udtaget ved en forbrugers taphane. Overskridelsen kunne ikke genfindes i opfølgende prøver.

Prøveresultater i GEUS – Jupiter databasen

De nyeste resultater fra kontrolprøver kan løbende findes i GEUS – Jupiter databasen:

Kontrolprøver fra HOFORs vandværker og tilhørende anlæg, der leverer vand til Albertslund, findes via:
Vandværket ved Lejre, anlægs ID: 28315
Vandværket ved Marbjerg, anlægs ID: 20059
Vandværket ved Thorsbro, anlægs ID: 26790
Vridsløselille vandværk, anlægs ID: 106347

Kontrolprøver fra ledningsnettet i Albertslund findes her