Skjult FaceBook tracking ikon Nyt afregningssystem i Hvidovre, Vallensbæk og Vallensbæk Strand - HOFOR

I august 2017 skiftede HOFOR til nyt afregningssystem. Alle kunder i Hvidovre og Vallensbæk Strand kommer derfor til at aflæse deres vandmåler i september måned fremover. Kunder i Vallensbæk, skal fremover aflæse deres måler i august.

Kunder i Vallensbæk Strand har fortsat eget vandforsyningsselskab og betaler derfor kun for spildevandsafledning til HOFOR. Det drejer sig om cirka 1.400 kunder, som fortsat skal oplyse aflæsningstal to steder – men som noget nyt på samme tidspunkt.

HOFOR sender aflæsningskortet ca. to uger før sidste frist for aflæsningen.

Samme udgift til vandforbrug

Det nye aflæsningstidspunkt påvirker ikke din samlede udgift til vandforbrug eller vandafledning. Dog skal regningerne betales på et andet tidspunkt end i dag.

Nedenfor kan du se, hvornår du i 2017 og 2018 modtager aflæsningskort og regninger, og i hvilken måned regningerne forfalder:

Vallensbæk

2017Modtages:Betales:
AflæsningskortAugust
Årsregning overføres til første acontoregningOktober
Første acontoregning inkl. overført årsregningOktoberNovember
2018Modtages:Betales:
Anden acontoregningMartsApril
AflæsningskortAugust
Årsregning inkl. første acontoregningSeptemberOktober

I 2017 vil du i oktober modtage din årsregning, som dækker otte måneder. Denne opgørelse er til orientering, og beløbet på regningen skal ikke betales/udbetales.

Beløbet på regningen vil blive overført til din første acontoregning i det nye system. Beløbene på dine acontoregninger vil dække en periode på 12 måneder.

Vallensbæk Strand

2017Modtages:Betales:
AflæsningskortAugust
Årsregning overføres til første acontoregningOktober
Første acontoregning inkl. overført årsregningOktoberNovember
2018Modtages:Betales:
Anden acontoregningAprilMaj
AflæsningskortSeptember
Årsregning inkl. første acontoregningOktoberNovember

Hvidovre

2017Modtages:Betales:
AflæsningskortAugust
Årsregning overføres til første acontoregningOktober
Første acontoregning inkl. overført årsregningOktoberNovember
2018Modtages:Betales:
Anden acontoregningAprilMaj
AflæsningskortSeptember
Årsregning inkl. første acontoregningOktoberNovember

I 2017 vil du i oktober modtage din årsregning, som dækker 12 måneder. Denne opgørelse er til orientering, og beløbet på regningen skal ikke betales/udbetales.

Beløbet på regningen vil blive overført til din første acontoregning i det nye system. Beløbene på dine acontoregninger vil dække en periode på 13 måneder.

Regningerne fra det nye afregningssystem skifter layout.

Ændringen af aflæsningstidspunktet til september betyder, at de første acontoregninger dækker en periode på 13 måneder, fordelt på to regninger.

Se eksempler på regninger