Skjult FaceBook tracking ikon Vand spildevand årsregning for private - side 4 - HOFOR

Klik på de grønne punkter på regningen herunder for en forklaring, eller gå direkte til liste med forklaringer.

Gå til side: 1, 2, 3, 4, 5, 6 af denne regning. Se flere regningsforklaringer

Vand spildevand årsregning for private – side 4

 Udråbstegn som ikon
Målernummer

Her kan du se hvilke(n) måler(e) regningen dækker. Målernummeret står også på din måler.

 Udråbstegn som ikon
Dato

Datoerne viser hvornår vi har modtaget aflæsninger fra dig – eller hvilken dato vi har beregnet dit forbrug.

 Udråbstegn som ikon
Aflæsning

Her vises de seneste aflæsninger, som vi har modtaget fra dig. Hvis der står beregnet ud for din seneste aflæsning, har vi ikke modtaget en aflæsning af dit reelle forbrug. Vi vil derfor gerne have en aflæsning fra dig hurtigst muligt.

 Udråbstegn som ikon
HOFOR Vand København A/S

Viser, hvilke af HOFORs selskaber du betaler til.

 Udråbstegn som ikon
Vand

Er betaling for dit forbrug af koldt vand.

 Udråbstegn som ikon
Abonnement

Er betaling for vores registrering og vedligeholdelse af måleren.

 Udråbstegn som ikon
Vandafgift

Er lovpligtig afgift til staten og afhænger af forbrugets størrelse. Læs mere på Skatteministeriets hjemmeside: www.skm.dk, under Gældende love.

 Udråbstegn som ikon
Drikkevandsbeskyttelse

Den statslige grundvandskortlægning og den kommunale indsatsplanlægning er finansieret af et drikkevandsbeskyttelsesbidrag, som opkræves af alle forbrugere af vand.

Drikkevandsbeskyttelsesbidraget indgår som en øremærket del af den statslige vandafgift, som forbrugerne betaler via vandforsyningen.

 Udråbstegn som ikon
Opkrævet aconto

Vi modregner de acontobeløb, som vi har sendt regninger på siden sidste årsregning – uanset om de er betalt eller ej.

Hvis du boede på din nuværende adresse ved sidste årsregning, indeholder posten også det Aconto for perioden, som du betalte på din sidste årsregning.

Et generelt regneeksempel:

Du har betalt 1. acontoregning a 675 kr. inklusiv moms og 675 kr. inklusiv moms under Aconto for perioden på din sidste årsregning.

Du er altså samlet blevet opkrævet 1350 kr. inklusiv moms på et år, svarende til 1080 kr. eksklusiv moms. Sidstnævnte beløb står under Opkrævet aconto på den nyeste årsregning.

 Udråbstegn som ikon
Aconto for perioden

Beløbet dækker aconto for den nævnte periode. På din næste årsregning indgår beløbet i Opkrævet aconto.

 Udråbstegn som ikon
Øvrige ydelser

Posten står kun på din regning, hvis du skal betale gebyrer – eller vi har leveret andre ydelser til dig.

 Udråbstegn som ikon
Ikke momspligtige beløb

Posten står kun på din regning, hvis du skal betale morarenter, gebyrer eller andet, som ikke er momspligtigt.

 Udråbstegn som ikon
HOFOR Spildevand København A/S

Viser, hvilke af HOFORs selskaber du betaler til.

 Udråbstegn som ikon
Vandafledningsbidrag

Betales af alle, der er tilsluttet kloakker eller offentlige spildevandsanlæg. Bidraget opkræves efter dit vandforbrug målt i m3.