Skjult FaceBook tracking ikon Hvis du vil klage - HOFOR

Hvis du vil klage

Hvis du mener, der er fejl i din regning fra HOFOR, eller der er et andet forhold, du er utilfreds med, kan du klage til os. Du bør klage så snart, du opdager forholdet.

Det er dog altid en god ide først at ringe og drøfte sagen, så evt. misforståelser bliver ryddet af vejen. Hvis sagen ikke kan løses pr. telefon, kan du skrive til os.
3395 3395
kundeservice@hofor.dk

Indsend din klage

Når vi har modtaget din klage, behandler vi den inden for 5 arbejdsdage. Hvis du ikke er tilfreds med svaret, er der forskellige ankemuligheder, alt efter hvilken forsyningstype din klage vedrører.

Vi passer på dine persondata.
Læs om, hvordan vi behandler dine oplysninger i vores persondatapolitik

  Felter markeret med * SKAL udfyldes.

  Du vil modtage en kvittering med en kopi af din klage på den indtastede E-mail-adresse.

   

  Vand & spildevand

  Klager vedrørende tvister med vandforsyningen eller spildevandsforsyningen kan indbringes for Center for Klageløsning hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Toldboden 2, 8800 Viborg.

  Denne klageadgang er fastsat i forbrugerklagelovens kapitel 5 om mediation. Kan der ikke findes en mindelig løsning ved mediation, kan der dernæst klages til Forbrugerklagenævnet. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan fastsætte beløbsmæssige over- og undergrænser m.v. for størrelsen af det omtvistede beløb som betingelse for indbringelse af klager. Læs nærmere herom på forbrug.dk, hvor du også kan læse om betingelser og gebyr for at klage.

  Gå til www.forbrug.dk

  Gas & varme

  Klager vedrørende tvister med gasforsyningen eller varmeforsyningen kan indbringes for Ankenævnet for Energiområdet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Læs mere herom på energianke.dk eller forbrug.dk.

  Gå til www.energianke.dk

  Gå til www.forbrug.dk

  Hvis du bor i et andet EU-land
  Europa-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klagen indgives via ec.europa.eu. Ved indgivelse af en klage skal du oplyse vores e-mailadresse: kundeservice@hofor.dk.

  Gå til ec.europa.eu for at indgive en klage.

  Har du spørgsmål til afgørelsen, eller vil du vide mere om, hvordan du klager?

  kundeservice@hofor.dk