Skjult FaceBook tracking ikon Derfor udfører HOFOR akutte og planlagte aflukninger af vand på trods af Corona - HOFOR

Derfor udfører HOFOR akutte og planlagte aflukninger af vand på trods af Corona

Planlagte aflukninger af vand på trods af Corona

Hvorfor lukke for vandet, når vi skal vaske hænder hele tiden?

Det er nødvendigt at vedligeholde vores ledningsnet og sikre en stabil forsyning til vore kunder. Derfor er vi nødsaget til ved akutte lækage og i nogen tilfælde planlagte opgaver at lukke for vandet. Når vi sender en sms eller e-mail om, at vi vil lukke for vandet, minder vi om, at man kan fylde noget vand på dunke/flasker og dermed have vand i reserve til f.eks. håndvask i de op til fire timer aflukningen varer. Vi prøver selvfølgelig at udføre arbejdet hurtigt og præcist, og lukketiden vil derfor være kortere i mange tilfælde, hvor det er muligt.

Der er lukket for vandet, og jeg har ikke fået en sms?

Når du har en firmatelefon, vil den typisk være registreret på virksomhedens adresse. Hvis du vil være sikker på, at få sms eller e-mail når HOFOR lukker for forsyning af vand – og i København også varme og bygas – på din privatadresse, så kan du tilmelde din mobil eller e-mail her:

Tilmeld dig SMS- og e-mail-varsler fra HOFOR

Udfører I alle planlagte aflukninger?

Vi har kigget på alle planlagte aflukninger og udfører kun dem, hvor vi vurderer, at aflukningen ikke vil vare over fire timer.

Min aflukning har nu varet mere end fire timer, hvad gør jeg?

Når vi får gravet vandrøret op, kan vi ikke altid vide, hvilken stand røret er i. Det kan derfor vise sig nødvendigt at skifte en større del, eller at vi skal bruge flere reservedele. En aflukning, vi har varslet til at vare fire timer, kan derfor godt trække ud. Hvis vi er nødt til at forlænge aflukningen, vil der via sms og på hofor.dk under driftsinfo blive informeret om, hvor vi har oprettet en nødforsyning af drikkevand.

Hvad er en nødforsyning?

Vi sætter en almindelig vandhane på den nærmeste brandhane, og så kan man tappe vand derfra. Man skal dog selv sørge for at have beholdere klar til at fylde vandet i.

Planlagte aflukninger af varme på trods af Corona

Hvorfor lukker i for varmen, når alle sidder hjemme i stuerne?

Fjernvarmeforsyningen er en vigtig del af vores infrastruktur. Derfor gennemfører vi også i denne tid nødvendig vedligeholdelse af fjernvarmenettet for at fastholde forsyningssikkerheden.

Det betyder desværre, at vi nogen steder må afbryde forsyningen i kortere eller længere tid.
I flere tilfælde vil mange ikke opdage lukningen, da bygningerne og rørene holder på varmen. Ved planlagte aflukninger sender vi en sms ud på forhånd. Hvis det er koldt ude, kan man i perioden inden aflukningen skrue lidt ekstra op for varmen – da bygningen holder noget på varmen, vil der går længere tid inden man bemærker, at der er lukket for varmen.

Hvad betyder det for det varme vand?

En aflukning af forsyningen vil have betydning for det varme vand, da det er fjernvarmeforsyningen, der varmer vandet i varmtvandsbeholderne op. Men så længe, der er varmt vand i beholderen, bemærker man det ikke. Men nu hvor mange er hjemme og vasker hænder ekstra meget, vil man i flere tilfælde opleve, at varmtvandsbeholderen ikke længere indeholder varmt vand.

Vi gør derfor, hvad vi kan for at holde aflukningerne så korte som muligt.

Få sms’er fra HOFOR

Hvis du vil være sikker på, at få sms når HOFOR lukker for forsyning af vand, varme og bygas – på din privatadresse, så kan du tilmelde din mobil her:

Tilmeld dig SMS- og e-mail-varsler fra HOFOR