Skjult FaceBook tracking ikon Læg jord til vindmøller - HOFOR

HOFOR skal opføre mere end 100 vindmøller på havet og på land og søger egnede jordområder til opstilling af vindmøller i hele Danmark.

Vores investeringsmandat tillader, at vi opfører vindmøller både i og udenfor Københavns Kommune.

Hvilke områder har interesse?

Egnede jordområder befinder sig ideelt set i udpegede vindmølleområder og/eller i behørig afstand af eksisterende boliger, kirker, højspænding, overordnede veje, Natura 2000 områder mv.

Som lodsejer til et potentielt område, er du meget velkommen til at kontakte:

Simon Riis-Sørensen (udvikler):
  sirs@hofor.dk

Hans Jacob Martinsen:
  hama@hofor.dk

Hvordan indgås en aftale?

Som lodsejer indgår du en aftale med HOFOR. Aftalen giver HOFOR ret til at opføre en eller flere vindmøller inden for et specificeret område.

Hvis projektet realiseres, får du som lodsejer et beløb for brugsretten til de dele af ejendommen, der er berørt – eksempelvis for arealet til selve vindmøllen, vingeoverslag, for køreveje til og mellem møllerne, samt for vendeplads ved møllerne.