Skjult FaceBook tracking ikon Kom til borgermøde om Kalvebod Brygge Skybrudstunnel - HOFOR

Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har besluttet, at der skal gennemføres en miljøkonsekvensvurdering (VVM) af Kalvebod Brygge Skybrudstunnel iht. miljøvurderingsloven.

Miljøkonsekvensvurderingen skal udarbejdes af HOFOR og Frederiksberg Forsyning, der er bygherrer på tunnelen, og sammenfattes i en miljøkonsekvensrapport.

Miljøkonsekvensvurderingsprocessen indledes med en fase hvor borgere, forretningsdrivende, foreninger og andre interesserede kan orientere sig om projektets detaljer og komme med forslag til afgrænsningen af miljøkonsekvensrapporten.

HOFOR og Frederiksberg Forsyning inviterer derfor til et borgermøde, hvor alle er velkomne til at møde op og få information om projektet og få svar på eventuelle spørgsmål.

Borgermøde:
Tid: 11. december kl. 19-21 på
Sted: Rysensteen Gymnasium, Flæsketorvet 60, København V

Læs mere om projektet og miljøvurderingsprocessen på:
blivhoert.kk.dk

  Se projektet forklaret på et postkort