Skjult FaceBook tracking ikon Test af spildevand er det nye våben i kampen mod corona - HOFOR

HOFOR er med, når et nyt våben mod coronavirus tages i brug. Test af spildevand har vist sig at være en effektiv metode, når det handler om at komme COVID-19 i forkøbet i større eller mindre områder. Med spildevandsovervågning vil virus fra en smittet person nemlig kunne registreres inden for et døgn.

De fleste danskere har vænnet sig til at blive testet for coronavirus ved enten PCR- eller lyntest. Denne type test har store omkostninger for det offentlige, og derfor er det nødvendigt at afprøve nye, langsigtede metoder, som kan supplere de kendte testformer, og som kan medvirke til forebyggelse af yderligere smittespredning.

I perioden fra 1. juli til 1. august 2021 blev der gennemført et nationalt forsøg med test af spildevand 20 steder i landet. Testene blev gennemført på 16 renseanlæg og på et par af HOFORs store pumpestationer. Forsøget blev igangsat på baggrund af en ændring i Epidemiloven, som blev vedtaget i Folketinget i juni 2021.

Den Nationale overvågning vil i løbet af efteråret 2021 blive opskaleret til at dække mere end 200 renseanlæg og pumpestationer – og dermed dække størstedelen af de danske husstande.

Testmetode afprøvet flere steder

HOFOR har i længere tid arbejdet med den nye testmetode – først på eget hovedkontor i Ørestaden og derefter i et samarbejde med Københavns Kommune.

HOFOR har siden maj 2021 udtaget spildevand i 14 brønde for påvisning af coronavirus i København. Formålet er at undersøge, om spildevandsovervågning kan bruges til generel overvågning af udviklingen i smittetallet og til at forebygge yderligere smittespredning. Forsøget vil også vise, om metoden kan fungere som en ”early warning” for potentiel genopblusning af covid-19-smitte lokalt samt evt. identificering af virusvarianter.

Udvidet forsøg i hele Københavns Kommune

Efter en måneds intensiv testning af spildevandet i bydelen Bispebjerg i maj og juni 2021, er prøvetagningen i Københavns Kommune udvidet til at overvåge coronasmitten fra i alt 12 brønde. Udvidelsen omfatter dermed spildevandet fra hele byen, og løber frem til oktober 2021.

De mange forsøg skal bruges til at finpudse metoderne og det samlede set-up, så bl.a. datamængden øges og regnemodellerne bliver mere brugbare, når det skal afgøres, hvilket niveau af smitte der kræver handling.

HOFOR og Københavns Kommune samarbejder med analysefirmaet Eurofins og Statens Serum Institut om forsøg. Seruminstituttet har trukket på netop de københavnske erfaringer i udarbejdelsen af modellen for udrulningen af spildevandsovervågning i hele landet.

HOFOR vil også i den kommende tid bistå Statens Serum Institut med teknisk vejledning i deres forsøg med at opsætte og afprøve et system til overvågning via spildevand fra bygninger i Danmark.

Spildevandstest supplerer de kendte testmetoder

Resultaterne i København har blandt andet vist, at stigning og fald i koncentrationen af coronavirus i spildevandet følger det mønster, der er i antal registrerede smittede ved de individuelle test af enkeltpersoner på testcentrene. Efterhånden som de individuelle, personlige tests med tiden reduceres, vil spildevandet i stedet kunne varsle om en eventuel stigning i antal smittede i et område. Ud over bygninger som skoler, kollegier og kontorer, vil det typisk være områder med mindst 10.000 indbyggere, som skal overvåges.

HOFOR er med som central rådgiver for de involverede myndigheder, når pilotforsøget igangsættes. HOFOR vil også spille en nøglerolle for ejerkommunerne, når metoden senere kan rulles ud i hele landet, i forbindelse med både den nationale strategi og EU dagsordenen på området.

Læs mere om HOFORs forsøg med test af spildevand for COVID-19

Du kan læse mere om projektet og se smitteudviklingen i dit lokalområde på Statens Serums Instituts hjemmeside med information om covid-19:

covid19.ssi.dk