Skjult FaceBook tracking ikon Hvad er min vandledning, og hvad er HOFORs? - HOFOR

Matrikelgrænsen markerer ejerskabet.

HOFOR ejer vandledningen frem til matrikelgrænsen for din ejendom. Fra matrikelgrænsen ejer du som kunde både jordledning og alle vandrør – det der samlet bliver kaldt for ejendommens vandinstallation.

Hvem står for driften af vandledningen?

Du har selv ansvaret for ledninger og installationer fra skel til bygning.

Vi drifter og vedligeholder ledning og stophane uden for matrikelskellet.

Her kan du se en skitse af en vandstikledning og matrikelskellet:


 Skitse af vandstikledning og matrikelskel

Kan I hjælpe med min vandinstallation?

HOFOR må ikke udføre arbejde på ejendommens vandinstallation. Det kræver en autoriseret VVS’er.