Skjult FaceBook tracking ikon Sådan producerer vi bygas - HOFOR

Bygas består af biogas, naturgas og ren luft.

I HOFOR har vi en vision om CO2-neutral bygasforsyning. Og vi gør os umage for at nå målet allerede i 2025.

Det indeholder bygassen

På vores gasværker producerer vi bygassen ved at blande:

  • Biogas, som laves af vores eget spildevand
  • Naturgas
  • Ren luft

Illustrationen viser, hvordan HOFOR producerer bygas
På grafikken kan du se, hvad bygas laves af, og hvad det bruges til.

Sådan bliver bygassen til

Biogas laves ved at udrådne slammet fra vores spildevand. Så når vi vasker op eller går på toilettet, bidrager vi til produktionen af bæredygtig bygas.

Når toiletvand og andet spildevand møder bakterierne i rådnetankene på BIOFOS’ spildevandsanlæg, så gennemgår det biologiske materiale en forrådnelsesproces, der skaber biogas i form af metan og CO2. I stedet for, at gassen ryger videre op i atmosfæren, og gør klimaet endnu varmere, behandler HOFOR gassen og sender den videre ind i gasnettet.

Fire gasværker

Kløvermarken Gasværk, Mørkhøj Gasværk, Køgevej Gasværk og Strandvænget Gasværk er de fire gasværker, som producerer bygassen.

Når vi blander biogas, naturgas og luft, gør vi det uden opvarmning eller afbrænding. Det er derfor både godt for miljøet og meget sikkert.

Billede af Kløvermarken Gasværk
Kløvermarken Gasværk.

Fri for kulilte

Vi producerer bygassen, så den ikke indeholder kulilte. Derfor er den ikke giftig. Hvis en del af bygassen ikke bliver forbrændt (fx i dit gaskomfur), så vil det stige opad og forsvinde ved den naturlige ventilation. Det skyldes, at bygas er lettere end luft.

Læs mere om bygas og sikkerhed

Tilsat lugtstof

Bygas i sig selv lugter ikke. Den velkendte ”gaslugt” skyldes, at vi tilsætter et lugtstof. På den måde kan man nemlig lugte gas fra selv meget små utætheder i installationen.

Se også

Historien om bygas

Bygas kan bruges til flere ting