Damhusledningen Hvidovre

I perioden 2013 til 2020 lægger vi en ny, stor kloakledning langs med Damhusåen

Kloakledningen skal gå fra Åmarkens Pumpestation i syd frem mod krydset Hvidovrevej/Holmelundsvej i nord og skal klimasikre boligområderne. Samtidig har vi udbygget Åmarkens Pumpestation, så de større vandmængder kan pumpes til renseanlægget.

Vi borer en tunnel under jorden til kloakledningen, så vi generer jer mindst muligt. Vi er dog nødt til at grave adgangsskakte, så vi kan hente jord op fra tunnelen, og de nye kloakrør kan sænkes ned. Her vil naboerne kunne opleve støj fra maskiner og lastbiler.

Sidste del af tunnelen forberedes nu

Vi blev i 2016 færdige med at tunnelere fra Åmarkens Pumpestation til Næsborgvej, og i efteråret 2017 blev også den næstsidste del tunneleret færdig fra Næsborgvej og 470 m nordpå langs Damhusåen. Nu starter vi på den sidste del, som også bliver tunneleret for at undgå at skulle grave vejene op. I foråret 2018 har HOFOR fotoregistreret alle de huse langs tunneltraceet, hvor beboerne har givet deres samtykke hertil. Det gør vi for at kunne holde øje med, at arbejderne ikke påvirker husene. I løbet af sommeren starter vi med at grave ud til den næste skakt tæt på Damhusåen, og dernæst bliver skaktene på Hvidovre Alle, Landlystvej og Hvidovrevej gravet ud.

Vi informerer løbende om projektet her på siden – se menuerne til højre i “Mere info om Damhusledningen Hvidovre”.

Hvis du har spørgsmål til projektet, kan du kontakte HOFORs byggeledelse:
  hvidovre@ramboll.dk
  5161 5925

Se kort over den sidste del af Damhusledningen i Hvidovre her:

Plan for tunnelering og trafikomlægning

Klik på kortet for at se en større udgave

Se kort over byggepladserne:

Detaljeret kort over byggepladserne

Klik på kortet for at se en større udgavePrint denne side