Skjult FaceBook tracking ikon Priser for spildevand i 2021 Vallensbæk - HOFOR

Pr. 1. januar 2021 er prisen på spildevand i Vallensbæk følgende:

PriselementKr.
Vandafledningsbidrag38,72
Moms9,68
I alt48,40
Såfremt man aftager over 500 m3 skal man betale nedenstående vandafledningsbidrag for forbruget over 500 m3ekskl. moms (kr./m3)inkl. moms (kr./m3)
500-20.000 m330,9838,72
Over 20.000 m315,4919,36

Ovenstående priser er kun gældende for erhvervskunder tilmeldt trappemodelsordningen.

Se mere her: Trappemodel

Priserne gælder for vandforbrug efter måler, skøn eller oppumpet fra egen boring. Der opkræves dog ikke betaling for vandafledning for ejendomme, der ikke er tilsluttet spildevandsanlæg og virksomheder med et dokumenteret vandforbrug, der ikke afledes. Der kan desuden søges om refusion af spildevandstakst for vand, der på grund af ledningsbrud ikke er ledt til kloak.

Vandprisens sammensætning

En m3 (1.000 liter) koldt vand koster:

PriselementKr.
Vandtakst (Kr./m3)9,47
Vandafgift6,37*
Spildevandstakst38,72
Moms13,64
I alt68,20
*I januar 2021 var vandafgiften på 6,18 kr./m3

Tilslutningsbidrag

Tilslutningsbidrag betales som udgangspunkt af ejendomme, der ikke tidligere har været tilsluttet eller har betalt tilslutningsbidrag til et offentligt spildevandsanlæg.

Tilslutningsbidrag udgør i 2021 kr. 64.688 kr. inkl. moms pr. boligenhed. For erhvervsejendomme betales 64.688 kr. pr. påbegyndt 800 m2 matrikelareal.

Det går pengene til

HOFOR er en non-profit virksomhed og tjener ikke penge på at levere vand til borgerne og håndtere deres spildevand. Udgifter og indtægter skal balancere, og HOFOR arbejder til stadig på at nedbringe omkostningerne. Vigtige opgaver som beskyttelse af grundvandet, vedligeholdelse af ledningsnet og vandværker samt udbygning af kloaksystemet, så vi undgår oversvømmelser af boliger ved skybrud, hører blandt de opgaver, som borgernes betaling går til i de enkelte kommuner.