Vandkvalitet i Albertslund Kommune

Vandet i Albertslund Kommune leveres fra følgende vandværker:

  • Værket ved Lejre og Værket ved Marbjerg forsyner i dagstimerne størstedelen af kommunen, nord for Roskildevej.
  • Det lokale Vridsløselille Vandværk, hvor egenproduceret vand opblandes med vand fra Værket ved Lejre og Værket ved Marbjerg. Værket forsyner i dagstimerne fortrinsvis området syd for Roskildevej. Om natten forsyner værket både nord og syd for Roskildevej.
  • Værket ved Thorsbro bidrager til forsyningen af den sydligste del af kommunen.
  • Det private Herstedøster Vandværk (udenfor HOFOR) forsyner landsbyen Herstedøster.
  • Hertil kommer ejendomme i landområderne omkring Vestskoven, der bliver forsynet fra egne boringer.

Vandkvalitetsdata fra den seneste udvidede kontrol på alle vandværkerne fra januar 2020 kan ses her:

  Vandkvalitetsdata fra HOFORs 14 vandværker, januar 2020 (Værket ved Slangerup, marts 2020)

Vandkvalitetsdataene er fordelt på kemiske parametre, mikrobiologi samt miljøfremmede stoffer og sporstoffer. Kvaliteten af afgangsvandet fra vandværkerne, der leverer vand til Albertslund Kommune, opfyldte alle kvalitetskrav til drikkevand ved den udvidede kontrol.

I 2019 blev der på de fire vandværker, der leverer vand til Albertslund Kommune, sammenlagt udtaget 1502 prøver. Heraf var kvalitetskrav overskredet én gang. En mindre overskridelse på en mikrobiologisk parameter på værket ved Thorsbro, som ikke kunne genfindes i den opfølgende prøve.

Vandkvalitetsdata fra ledningsnetsprøver udtaget i 2019 kan ses her:

  Vandkvalitetsdata fra ledningsnet i Albertslund, 2019

Der blev i 2019 udtaget 18 kontrolprøver på forbrugers taphane og 18 kontrolprøver på ledningsnet. Heraf var der en prøve med overskridelse på jern på forbrugers taphane. Tilhørende kontrolprøver på ledningsnet overholdt kvalitetskrav. Overskridelserne må derfor tilskrives ejendommens installationer. Er der problemer med vandkvaliteten, som skyldes ejendommens installationer, er det kommunen, som tager aktion på dette. I 2019 blev der derudover udtaget 10 supplerende prøver på ledningsnettet, hvoraf ingen overskred kvalitetskrav.

De nyeste resultater fra prøver på ledningsnet kan løbende findes i GEUS – Jupiter databasen:

Se nyeste resultater fra prøver på Albertslund ledningsnet

De nyeste resultater af øvrige kontrolprøver fra boringer og vandværker kan ligeledes findes i GEUS – Jupiter databasen:

Find øvrige resultater fra andre boringer og vandværkerPrint denne side