Skjult FaceBook tracking ikon Kloaknettet - HOFOR

HOFOR sørger for, at du kan komme af med dit spildevand. Vi vedligeholder og yder service på det eksisterende kloaknet, men vi ruster os også til fremtidens kraftigere regnskyl.

Vi gør vores bedste for at opretholde et højt serviceniveau ved bl.a. løbende tv-inspektion og renovering i ledningsnettet.

I de seneste årtier er afløbsområdet blevet udvidet med forsinkelsesbassiner for at opretholde en god badevandskvalitet ved kyster og havne.

Klimaforandringer lægger pres på kloaknettet

Vi ved, at klimaændringerne i de kommende år vil give udfordringer for kloaksystemerne, fordi der vil komme mere og kraftigere regn. Vi ved også, at der ikke er nogle enkle, hurtige eller billige løsninger på problemet. I HOFOR arbejder vi derfor med et bredt spektrum af løsninger, som kan tilpasses det enkelte lokalområde.

Du kan læse mere om vores arbejde med bl.a. skybrudssikring på siden ‘Klimasikring’ under Bæredygtige Byer.

Læs om HOFORs arbejde med klimasikring

Vandet bliver renset på fem renseanlæg

Vi opsamler spildevand fra husholdninger og industri og det regnvand, der falder på vejene. Vi leder det videre fra kloaksystemet til de fem rensningsanlæg Dragør Renseanlæg, Renseanlæg Lynetten, Renseanlæg Damhusåen, Renseanlæg Avedøre og Måløv Rens.