Skjult FaceBook tracking ikon Vand spildevand acontoregning for private - side 3 - HOFOR

Klik på de grønne punkter på regningen herunder for en forklaring, eller gå direkte til liste med forklaringer.

Gå til side: 1, 2, 3, 4 af denne regning. Se flere regningsforklaringer

Vand spildevand acontoregning for private – side 3

 Udråbstegn som ikon
Dine målere

Her kan du se hvilke(n) måler(e) regningen dækker. Målernummeret står også på din måler.

 Udråbstegn som ikon
HOFOR Vand …… A/S

Viser, hvilke af HOFORs selskaber du betaler til.

 Udråbstegn som ikon
Vand

Er betaling for dit forbrug af koldt vand.

 Udråbstegn som ikon
Abonnement

Er betaling for vores registrering og vedligeholdelse af måleren.

 Udråbstegn som ikon
Vandafgift

Er lovpligtig afgift til staten og afhænger af forbrugets størrelse. Læs mere på Skatteministeriets hjemmeside: www.skm.dk, under Gældende love.

 Udråbstegn som ikon
Drikkevandsbeskyttelse

Den statslige grundvandskortlægning og den kommunale indsatsplanlægning er finansieret af et drikkevandsbeskyttelsesbidrag, som opkræves af alle forbrugere af vand.
Drikkevandsbeskyttelsesbidraget indgår som en øremærket del af den statslige vandafgift, som forbrugerne betaler via vandforsyningen.

 Udråbstegn som ikon
HOFOR Spildevand …… A/S

Viser, hvilke af HOFORs selskaber du betaler til.

 Udråbstegn som ikon
Vandafledningsbidrag

Betales af alle, der er tilsluttet kloakker eller offentlige spildevandsanlæg. Bidraget opkræves efter dit vandforbrug.