Skjult FaceBook tracking ikon Fjernvarme årsregning for private - side 3 - HOFOR

Klik på de grønne punkter på regningen herunder for en forklaring, eller gå direkte til liste med forklaringer.

Gå til side: 1, 2, 3, 4, 5 af denne regning. Se flere regningsforklaringer

Fjernvarme årsregning for private – side 3

 Udråbstegn som ikon
Målernummer

Dette er det nummer, som står på din måler, og det skal gerne svare til målernummeret angivet på dit selvaflæsningskort. På ældre målere kan nummeret på måleren være de sidste 6 cifre.

 Udråbstegn som ikon
Opkrævet aconto

Vi modregner de acontobeløb, som vi har sendt regninger på siden sidste årsregning – uanset om de er betalt eller ej.

Hvis du boede på din nuværende adresse ved sidste årsregning, indeholder posten også det Aconto for perioden, som du betalte på din sidste årsregning.

 Udråbstegn som ikon
CO2-afgift, SO2-afgift, NOx-afgifter, Energiafgift og Affaldsvarmeafgift

Vi skal opkræve en række afgifter til staten. Størrelsen af afgifterne fastsættes af staten og afregnes pr. forbrugt MWh.

 Udråbstegn som ikon
Dato

Datoerne viser hvornår vi har modtaget aflæsninger fra dig – eller hvilken dato vi har beregnet dit forbrug.

 Udråbstegn som ikon
Aflæsning

Her vises de seneste aflæsninger, som vi har modtaget fra dig.

Hvis der står beregnet ud for din seneste aflæsning, har vi ikke modtaget en aflæsning af dit reelle forbrug. Vi vil derfor gerne have en aflæsning fra dig hurtigst muligt. Husk at aflæse måleren, næste gang du får et aflæsningskort.

 Udråbstegn som ikon
HOFOR Fjernvarme P/S

Viser, hvilke af HOFORs selskaber du betaler til.

 Udråbstegn som ikon
Fjernvarme energi

Er betaling for dit varmeforbrug.

 Udråbstegn som ikon
Effektbetaling

Er et fast årligt abonnement, som er bestemt af ejendommens størrelse, anvendelse og isolering.

 Udråbstegn som ikon
Aconto for perioden

Beløbet dækker aconto for den nævnte periode. På din næste årsregning indgår beløbet i Opkrævet aconto.

 Udråbstegn som ikon
Øvrige ydelser

Posten står på din regning, hvis du skal betale gebyrer – eller vi har leveret andre ydelser til dig.