Bygas flytteregning for private – side 3

Klik på de grønne punkter på regningen herunder for en forklaring.

Gå til side: 1, 2, 3, 4 af denne regning. Se flere regningsforklaringer

Bygas flytteregning for private – side 3

 

 Udråbstegn som ikon
Målernummer
Her kan du se hvilke målere, der er omfattet af regningen. Målernummeret kan du også finde på selve måleren.

 Udråbstegn som ikon
Faktor
Bruges kun hvis du har en måler, hvor det registrerede forbrug skal ganges med en konstant (faktor), for at få det reelle forbrug.

 Udråbstegn som ikon
Dato
Datoerne viser hvornår vi har modtaget aflæsninger fra dig – eller hvilken dato vi har beregnet dit forbrug.

 Udråbstegn som ikon
Aflæsning
Her vises de seneste aflæsninger, som vi har modtaget fra dig. Hvis der står beregnet ud for din seneste aflæsning, har vi ikke modtaget en aflæsning af dit reelle forbrug. Vi vil derfor gerne have en aflæsning fra dig hurtigst muligt.Husk at aflæse måleren, næste gang du får et aflæsningskort.

 Udråbstegn som ikon
HOFOR Bygas P/S
Viser, hvilke af HOFORs selskaber du betaler til.

 Udråbstegn som ikon
Gas
Her kan du se hvad regningsbeløbet består af.

På hofor.dk/bygas kan du se, hvordan gassen produceres

 Udråbstegn som ikon
Abonnement
Abonnementet dækker en del af vore faste omkostninger til produktion, ledningsnet, administration mv.

 Udråbstegn som ikon
Opkrævet aconto
Vi modregner de acontobeløb, som vi har sendt regninger på siden sidste årsregning – uanset om de er betalt eller ej.

Hvis du boede på din nuværende adresse ved sidste årsregning, indeholder posten også det Aconto for perioden, som du betalte på din sidste årsregning.

Et generelt regneeksempel:
Du har betalt 1. acontoregning a 675 kr. inklusiv moms og 675 kr. inklusiv moms under Aconto for perioden på din sidste årsregning.

Du er altså samlet blevet opkrævet 1350 kr. inklusiv moms på et år, svarende til 1080 kr. eksklusiv moms. Sidstnævnte beløb står under Opkrævet aconto på den nyeste årsregning.Print denne side