Skjult FaceBook tracking ikon Priser på vand i København 2020 - privat - HOFOR

Pr. 1. januar 2020 er prisen på vand 38,46 kr. pr. m3.

Prisen er sat sammen af levering og afledning af vand, statsafgifter og moms. Du skal også betale et abonnement for at have vandmåleren.

Vandprisens sammensætning

En m³ (1.000 liter) koldt vand koster:

Priselement Kr.
Vandtakst (Kr./m3) 8,22
Vandafgift 6,18
Statslig afgift til kortlægning af vandressourcer 0,19
Spildevandstakst 16,18
Moms 7,69
I alt 38,46

Målerabonnement

Målerkapacitet ekskl. moms kr. inkl. moms kr.
2,5 m3 384 480
6 m3 920 1.150
10 m3 1.528 1.910
15 m3 2.288 2.860
Qn 40 6.112 7.640
Qn 65 9.928 12.410
Qn 100 15.304 19.130
150 mm og større 22.848 28.560

Tilslutningsbidrag

Der opkræves ét tilslutningsbidrag, som omfatter både bidrag til forsyningsledningsnettet og selve stikledningen. Tilslutningsbidraget opkræves for indlægning af et vandstik på en matrikel, som ikke tidligere har haft indlæg af vand. Tilslutningsbidraget fremgår af nedenstående tabel:

Diameter ekskl. moms inkl. moms
32 12.892 16.114
40 20.142 25.178
50 31.472 39.340
63 49.966 62.458
75 71.887 89.859
90 101.971 127.463
110 152.326 190.407

For størrelser over 110 mm fastlægges beløbet individuelt efter medgående omkostninger.

Omlægning og flytning af stik

Der opkræves følgende for omlægning og flytning af et stik, som allerede er tilsluttet vandforsyningen, samt pris for fraskæring af stik som tidligere har være tilsluttet:

Diameter ekskl. moms inkl. moms
32 6.446 8.057
40 10.071 12.589
50 15.736 19.670
63 24.983 31.229
75 35.943 44.929
90 50.985 63.732
110 76.163 95.204

Sprinklerafgift

Sprinklerafgift er en belastningsafgift, der pålægges ejendomme med sprinkleranlæg, uden måler. Disse anlæg kræver en meget stor kapacitet af ledningsnettet ud for ejendommen. Der betales efter antal sprinklere og dermed kun for den ekstra kapacitet, som HOFOR skal levere som reserve for sprinkleranlægget.

Gældende for: ekskl. moms (kr.) inkl. moms (kr.)
Under 100 sprinklere 1.520 1.900
Fra 100-999 6.080 7.600
1000 sprinklere og derover 9.920 12.400

Det går pengene til

HOFOR er en non-profit virksomhed og tjener ikke penge på at levere vand til borgerne og håndtere deres spildevand. Udgifter og indtægter skal balancere, og HOFOR arbejder til stadig på at nedbringe omkostningerne. Vigtige opgaver som beskyttelse af grundvandet, vedligeholdelse af ledningsnet og vandværker samt udbygning af kloaksystemet, så vi undgår oversvømmelser af boliger ved skybrud, hører blandt de vigtige opgaver, som borgernes betaling går til i de enkelte kommuner.