Skjult FaceBook tracking ikon Prisen på fjernvarme 2014 - HOFOR

Prisen på fjernvarme består af en fast del kaldet effektbetaling og en variabel del, kaldet energiprisen, der betales af det målte fjernvarmeforbrug i din bolig eller ejendom.

Fjernvarme leveres enten som vand eller damp. Det er beliggenheden af din bolig, som bestemmer om den forsynes med damp eller varmt vand. Alle mindre boliger som parcelhuse og mindre ejendomme forsynes dog altid med fjernvarme i form af varmt vand.

Effektbetaling
Effektbetaling er betaling for den effekt, der er nødvendig, for at opvarme ejendommen. Effektbetalingen er et fast årligt abonnement, som fastsættes af HOFOR på baggrund af ejendommens størrelse, anvendelse og hvor godt den er isoleret (tilslutningseffekten). Effektbetalingen er uafhængig af forbruget.

Prisen for effektbetaling er 221,98 kr. pr tilsluttet kW pr. år inkl. moms.

Antal kW fremgår af den aftale om fjernvarmelevering, som er indgået for din ejendom.

Energiprisen
Dit forbrug af fjernvarme måles på fjernvarmemåleren, som er placeret ved fjernvarmeanlægget i boligen. Forbruget måles i enten MWh for vandkunder og i m³ for dampkunder.

Varmeprisens sammensætning (kr.)

FjernvarmetypeVand pr. MWhDamp pr. m³
Energi475,88333,12
Energiafgift100,0070,00
CO2-afgift8,205,74
SO2-/NOx-afgift4,202,94
Moms147,07102,95
I alt735,35514,75

Energiafgift omfatter også affaldsvarme- og elafgifter.
 
 

Kr. inkl. moms
Ikke tilbageført fjernvarmevand/-damp (pr.m3)65,00
Afprøvning af måler, incl. nedtagning og opsætning, efter kundens anmodning, hvor målerens registrering er korrekt1.187,50
Udtag for CTS (Mbus) Under udvikling: Kan ikke bestilles endnu

Afkøling – bonus eller ekstra udgift
For at fjernvarmenettet kan drives så effektivt som muligt, er det vigtigt, at der er en stor temperaturforskel på det fjernvarmevand, som ejendommen modtager, og det som sendes retur. Temperaturforskellen kaldes for ”afkøling”.

Afkølingskravet for 2014 er 34 grader.

Hvis afkølingen i ejendommen er op til 5 grader højere eller lavere end afkølingskravet, opkræves der ingen ekstra betaling eller udbetales bonus. Er afkølingen over året i gennemsnit over 39 grader, udbetales der bonus. Omvendt opkræves der ekstra betaling, hvis afkølingen i gennemsnit har været under 29 grader.

Størrelsen af bonus eller ekstraudgift er 5,88 kr. pr. MWh pr. afkølingsgrad inkl. moms.

Du er velkommen til at læse mere i denne pjece: ‘Effektiv afkøling betaler sig (pdf)’.
 

Områder med lavtemperaturdrift
Området ved Vesterbro er omlagt til fjernvarme med lav fremløbstemperatur. Derfor er afkølingskravet her reduceret til 26 grader. Vilkårerne for ekstra betaling og bonus følger de samme principper, som for det normale afkølingskrav uden lavtemperaturdrift.

Afregning som privat
Du får tre acontoregninger og én årsregning om året.

Hver acontoregning dækker det forventede forbrug for tre måneder.

Årsregningen viser dit forbrug siden sidste årsaflæsning. De opkrævede acontobeløb trækkes fra på årsregningen.

Du kan eventuelt finde hjælp til at forstå din varmeregning på Energistyrelsens hjemmeside.