Skjult FaceBook tracking ikon Hvad er en varmemåler? - HOFOR

En varmemåler er en energimåler, der måler den fjernvarme, du får leveret.

Varmemåleren består af tre dele

En varmemåler, eller fjernvarmemåler, er bygget op af tre dele:

  1. En flowdel der måler den mængde af fjernvarmevand, der strømmer gennem måleren.
  2. En temperaturdel der måler fremløbs- og returløbstemperaturen i fjernvarmeanlægget. Det sker ved hjælp af to temperaturfølere, som er placeret i fremløbet og returløbet.
  3. Et display – eller et regneværk, der beregner den leverede mængde af energi ud fra data fra både flow- og temperaturdelen. Du kan aflæse tælleren på displayet. Displayet viser, hvor meget fjernvarme der er løbet igennem måleren, siden den blev sat op.

grafik af varmeanlæg Klik for at se grafikken i en større udgave.

Fjernvarme fremløb: Her kommer det varme fjernvarmevand ind i bygningen.

Fjernvarme returløb: Her løber det afkølede fjernvarmevand ud af bygningen og tilbage i byens fjernvarmenet.

Fjernvarmen kan bruges til rumopvarmning og til opvarmning af det varme brugsvand.

Sådan gør du, når du skal aflæse din varmemåler

Der er to typer af målere

Principielt findes der to typer af målere:

Mekaniske målere hvor flowdelen bliver registreret via et roterende vingehjul eller via et ringstempel. Det gælder typisk for vandmålere.
Ultralydsmålere hvor væskemængden bliver registreret via lydbølger. Derfor har målerne ingen bevægelige dele.

Hos HOFOR benytter vi forskellige typer af varmemålere. Der er gennem årene sket en væsentlig udvikling inden for målere. Vi tester målerne løbende og holder øje med deres kvalitet for at sikre, at vi bruger de bedste.

Få generelle spareråd for fjernvarme

Se vores guide til dit fjernvarmeanlæg, den varer ca. 5 min.