Installationsarbejder

På denne side finder du forretningsgang samt anbefalinger og anvisninger til installationsarbejder.

  Forretningsgang for arbejde på gasinstallationer i HOFORs forsyningsområde

  Anbefalinger og anvisninger til installationsarbejder i HOFORs forsyningsområder for bygas

  Vejledning vedr. Fastpris og krav om målere

  Vejledende rørdimensioner ved komfurinstallationer

  Forbrænding af bygas

  Afstandskrav ved GaskomfurPrint denne side