Skjult FaceBook tracking ikon Hvad gør vi, hvis der er vand i vores kælder? - HOFOR

Der er forskellige ting, du kan gøre, hvis du har vand i kælderen.

Hvis I har højvandslukke

Er der monteret et højvandslukke i afløbet fra kældergulvet, så undersøg, om lukkemekanismen kan bevæge sig, eller om noget har sat sig i klemme.

Det kan også skyldes, at ejendommens stikledning er stoppet til, og så kan regn- og spildevand ikke løbe i hovedkloakken.

Kontakt HOFOR, så vi sammen kan finde ud af, om det er os, der skal rense systemet, eller om I selv skal sørge for rensningen.

Drifts- og Kundeteamet kan kontaktes på tlf.: 3395 3395
Mandag – fredag kl. 08:30-14:30.

HOFORs vagtstation kan kontaktes uden for åbningstiden på tlf.: 3888 2424

Når I har lejet ejendommen

Hvis I har lejet ejendommen, skal I kontakte jeres udlejer eller administrator.

Hvis omfangsdræn eller tagnedløb er defekte

Siver vandet ned ad kældervæggen, kan ejendommens omfangsdræn være i uorden eller tagnedløb være defekte.

Kontakt en kloakmester og aftal, hvad der skal gøres for at løse problemet.