Skjult FaceBook tracking ikon Priser på vand 2021 i Rødovre for erhverv - HOFOR

Pr. 1. januar 2021 er prisen på vand 52,09 kr. pr. m3.

Prisen er sammensat af levering og afledning af vand, statsafgifter og moms.

Vandprisens sammensætning

En m³ (1.000 liter) koldt vand koster:

PriselementKr.
Vandtakst (Kr./m3)12,07
Vandafgift6,37*
Vandafledningsbidrag23,23
Moms10,42
I alt52,09
*I januar 2021 var vandafgiften på 6,18 kr./m3

Tilslutningsbidrag

Der opkræves ét tilslutningsbidrag, som omfatter både bidrag til forsyningsledningsnettet og selve stikledningen. Tilslutningsbidraget opkræves for indlægning af et vandstik på en matrikel, som ikke tidligere har haft indlæg af vand. Tilslutningsbidraget fremgår af nedenstående tabel:

Diameterekskl. momsinkl. moms
3212.87716.097
4020.12025.150
5031.43839.297
6349.91162.389
7571.80889.760
90101.859127.323
110152.158190.198

For størrelser over 110 mm fastlægges beløbet individuelt efter medgående omkostninger.

Omlægning og flytning af stik

Der opkræves følgende for omlægning og flytning af et stik, som allerede er tilsluttet vandforsyningen, samt pris for fraskæring af stik som tidligere har være tilsluttet:

Diameterekskl. moms (kr.)inkl. moms (kr.)
326.4398.048
4010.06012.575
5015.71919.649
6324.95631.194
7535.90444.880
9050.92963.662
11076.07995.099

Det går pengene til

HOFOR er en non-profit virksomhed og tjener ikke penge på at levere vand til borgerne og håndtere deres spildevand. Udgifter og indtægter skal balancere, og HOFOR arbejder til stadig på at nedbringe omkostningerne. Opgaver som beskyttelse af grundvandet, vedligeholdelse af ledningsnet og vandværker samt udbygning af kloaksystemet, så vi undgår oversvømmelser af boliger ved skybrud, hører blandt de vigtige opgaver, som borgernes betaling går til i de enkelte kommuner.