Skjult FaceBook tracking ikon Priser for fjernvarme 2024 for erhvervskunder - HOFOR

Herunder kan du se prisen på fjernvarme og priser på nye ledninger og fraskæringer mv.

Læs nyhed om, at HOFOR hæver prisen på fjernvarme i København pr. 1. september 2023

Prisen på fjernvarme pr. 1. januar 2024

FjernvarmeUden moms (kr.)Med moms (kr.)
Effektbetaling (kr. pr. kW)210,91263,64
Energipris inkl. afgifter (kr. pr. MWh)592,52740,64
Korrektion for afkøling –
bonus/merudgift pr. °C (kr. pr. MWh)*
4,745,93

Prisen på fjernvarme pr. 1. september 2024

FjernvarmeUden moms (kr.)Med moms (kr.)
Effektbetaling (kr. pr. kW)200,87251,09
Energipris inkl. afgifter (kr. pr. MWh)564,30705,38
Korrektion for afkøling –
bonus/merudgift pr. °C (kr. pr. MWh)*
4,515,64

*) Korrektionen er fastsat som 0,8% af energiprisen. Der beregnes kun bonus/merudgift, når afkølingen afviger mere end 5°C fra den fastsatte gennemsnitsafkøling (afkølingskrav), der er fastsat til 30°C. For lavtemperaturområdet ved Vesterbro er afkølingskravet dog fastsat til 25°C.

Pris for spædevand

Gældende for:Uden moms (kr. pr. m3)Med moms (kr. pr. m3)
Spædevand54,0067,50

Pris for tilslutning til fjernvarme

Tilslutningspris (inkl. én stikledning pr. matrikel
indtil 20 meter samt energimåler)
Uden moms (kr.)Med moms (kr.)
Fast del (kr.)12.500,0015.625,00
Variabel del (kr./kW)44,0055,00

Ved tilslutning af en ny ejendom opkræves enhedsomkostningerne for den første stikledning over 20 meter og ekstra stikledninger efter følgende tabeller for kælderledning og præisolerede rør i jord:

Kælderledning (dobbeltrør)

Gældende for:Uden moms (kr. pr. m)Med moms (kr. pr. m)
Dimension ø27 mm2.660,003.325,00
Dimension ø34 mm2.980,003.725,00
Dimension ø42 mm3.060,003.825,00
Dimension ø48 mm3.140,003.925,00
Dimension ø60 mm3.460,004.325,00
Dimension ø76 mm3.940,004.925,00
Dimension ø89 mm4.400,005.500,00
Dimension ø114 mm5.020,006.275,00

Præisolerede rør i jord (dobbeltrør)

Gældende for:Uden moms (kr. pr. m)Med moms (kr. pr. m)
Dimension ø18 mm3.590,004.487,50
Dimension ø22 mm3.690,004.612,50
Dimension ø28 mm5.910,007.387,50
Dimension ø35 mm6.860,008.575,00
Dimension ø42 mm7.060,008.824,00
Dimension ø54 mm7.870,009.873,50
Dimension ø70 mm8.170,0010.212,50
Dimension ø89 mm10.090,0012.612,50
Dimension ø114 mm12.000,0015.000,00

For større ledninger end angivet ovenfor fastsættes priser individuelt, ligesom der gælder særlige priser for forurenet jord.

Pris for ændring af fjernvarme på allerede tilsluttet ejendom

Ved tilslutning af ekstra stikledning til en allerede tilsluttet ejendom eller øvrige ændringer af en tilsluttet ejendoms forsyningsforhold på kundens anmodning opkræves de faktiske omkostninger.

Ved fraskæring og omlægning betales de faktiske omkostninger til afbrydelse eller omlægning af stikledning ved hoved-/fordelingsledning, nedtagning af måler samt fjernelse af andet udstyr, der tilhører HOFOR.

Kontakt fjvtilslutning@hofor.dk vedr. priser på de faktiske omkostninger.

Pris for ekstra energimåler

Gældende for:Uden moms (kr. pr. måler)Med moms (kr. pr. måler)
Ekstra energimålere ved
yderligere stikledninger
5.700,007.125,00

Pris for afprøvning af energimåler

Gældende for:Uden moms (kr.)Med moms (kr.)
Afprøvning af 15 mm – 30 mm måler, inkl. nedtagning
og opsætning, efter kundens anmodning, hvor
målerens registrering er korrekt
3.995,004.993,75
Afprøvning af 40 mm – 50 mm måler, inkl. nedtagning
og opsætning, efter kundens anmodning, hvor
målerens registrering er korrekt
5.600,007.000,00

Afprøvning af målere større end 50 mm samt alle damp- og kondensatmålere, inkl. nedtagning og opsætning efter kundens anmodning, hvor målerens registrering er korrekt sker efter regning (kr.).

Udtag for data fra afregningsmåler i varmecentralen (M-buskontrol med timeværdier)

Gældende for:Uden moms (kr.)Med moms (kr.)
Etableringsomkostning1.925,002.406,25
Årligt abonnement100,00125,00

Levering af varmedata på daglig basis med timeværdier

Gældende for:Uden moms (kr.)Med moms (kr.)
Etableringsomkostning975,001.218,75
Årligt abonnement150,00187,50

ForsynOmeter

Gældende for:Uden moms (kr.)Med moms (kr.)
Oprettelse975,001.218,75
Årligt abonnement1.400,001.750,00
Årligt abonnement med rådgivning3.400,004.250,00

En meget lille del af varmesalget leveres til varmeproducenter og transmissionsselskaber. Varmeprisen fastsættes her konkret ud fra de faktiske omkostninger.