Skjult FaceBook tracking ikon Fjernvarme årsregning for erhverv - side 1 - HOFOR

Klik på de grønne punkter på regningen herunder for en forklaring, eller gå direkte til liste med forklaringer.

Gå til side: 1, 2, 3, 4, 5 af denne regning. Se flere regningsforklaringer

Fjernvarme årsregning for erhverv – side 1

 Udråbstegn som ikon
Numrene øverst på regningen

Vi skal bruge numrene, hvis du ringer eller skriver til os. Dit kundenummer er især vigtigt.

 Udråbstegn som ikon
Betalingsdatoen

Betalingsdatoen er vigtig. Betaler du for sent, koster det ekstra i renter og gebyrer.

 Udråbstegn som ikon
Årsregning for perioden

I HOFOR er alle vores kunder delt ind i geografiske områder, som bliver årsafregnet samtidig. Derfor kan du godt få en årsregning, som dækker mindre end 12 måneder – nemlig fra den dato, hvor du er tilmeldt som kunde hos os, til den dato dit område bliver afregnet.

 Udråbstegn som ikon
Fjernvarme

Din samlede udgift for fjernvarme i den periode, som din årsregning dækker. På regningens side 2 finder du din gennemsnitspris for perioden.

 Udråbstegn som ikon
Opkrævet aconto

Vi modregner de acontobeløb, som vi har sendt regninger på siden sidste årsregning – uanset om de er betalt eller ej.

Hvis du boede på din nuværende adresse ved sidste årsregning, indeholder posten også det Aconto for perioden, som du betalte på din sidste årsregning.

Et generelt regneeksempel:

Du har betalt 3 acontoregninger a 4.750 kr. inklusiv moms – og 4.750 kr. inklusiv moms under Aconto for perioden på din sidste årsregning.

Du er altså samlet blevet opkrævet 19.000,00 kr. inklusiv moms på et år, svarende til 15.200,00 kr. eksklusiv moms.

Sidstnævnte beløb står under Opkrævet aconto på den nyeste årsregning.

 Udråbstegn som ikon
Aconto for perioden

Beløbet dækker aconto for den nævnte periode. På din næste årsregning indgår beløbet i Opkrævet aconto.

 Udråbstegn som ikon
Øvrige ydelser

Posten står kun på din regning, hvis du skal betale gebyrer – eller vi har leveret andre ydelser til dig.

 Udråbstegn som ikon
Overført fra tidligere regning

Hvis en tidligere regning samlet har været på under 50 kr., eller du har et tilgodehavende på under 300 kr., overfører vi beløbet til din næste regning. Dette gælder også, hvis du har betalt en regning delvist, og restbeløbet er under 50 kr. Dette gælder dog ikke, hvis du er tilmeldt BS.

 Udråbstegn som ikon
Intet girokort?

Hvis din betaling er tilmeldt BS, har din regning ikke noget girokort på forsiden.