Skjult FaceBook tracking ikon Afbrydelse af varmen – hvad skal vi være opmærksomme på? - HOFOR

Få svar på, hvad I skal gøre ved en afbrydelse og genetablering af fjernvarmen.

Hvad skal I gøre i tilfælde af en varmeafbrydelse?

Har I et veksleranlæg, det vil sige, at der sidder en varmeveksler mellem fjernvarmenettet og varmesystemet i ejendommen, behøver I ikke at foretage jer noget. Anlægget vil typisk køre videre, når forsyningen er tilbage.

Har I et direkte anlæg, det vil sige, at vandet fra fjernvarmenettet løber direkte ind i husets varmesystem uden en varmeveksler, skal I lukke tilførselshanerne i varmerummet. Ellers vil I tømme radiatorkredsen for vand, og det kan give meget luft i rørene.

Hvad skal I gøre, når varmeforsyningen er genetableret?

Efter en afbrydelse er det en god ide, at I kontrollerer, om varmeanlægget kører, som det skal. Det er ikke usædvanligt, at et ”koldt” anlæg kan blive en smule utæt for at blive tæt igen, når det bliver varmt.

Efter en aflukning kan der samle sig skidt i filtre og snavssamlere. Dem bør I rense.

Som kunde er det jer, der har ansvaret for, at varmeinstallationerne i ejendommen fungerer, bliver vedligeholdt og betjent korrekt.

Hvornår kan HOFOR afbryde fjernvarmen?

Ifølge leveringsbestemmelserne kan vi afbryde varmeforsyningen i tre sammenhængende uger i perioden fra 15. maj til 15. september. Det kan fx være nødvendigt for at kunne udføre større reparationer eller vedligeholdelse af fjernvarmesystemet.

Her kan I finde leveringsbestemmelserne

Hvad kan være årsag til en afbrydelse?

  • Forsyningssvigt/udfald på varmeværk
  • Lækage på fjernvarmeledning eller komponenter
  • Renovering eller omlægning af fjernvarmerør
  • Konvertering af forsyningen fra damp til varmt vand
  • Tilslutning af nye kunder/fraskæring af afmeldte kunder ved opførelse eller nedrivning af ejendomme.

Hvordan varsler HOFOR en afbrydelse?

Vi giver vores kunder besked via brev, ved opslag i ejendommen eller gennem dagspressen. I vil også kunne finde information her på hjemmesiden.

Vi informerer om afbrydelser under Driftsinfo

Når det er muligt, sørger vi for at varsle jer forud for afbrydelsen. Det kan dog ske, at kortvarige, nødvendige afbrydelser i forbindelse med havari sker uden varsel.