Skjult FaceBook tracking ikon Miljømæssige fordele ved fjernkøling - HOFOR

Den optimale udnyttelse af lokale ressourcer bl.a. havvand, giver fjernkøling nogle konkrete miljøgevinster som sænket CO2-udledning, el-besparelse og en løsning der holder i lang tid.

 Billede af vej, der skærer igennem frodig natur

De mange fordele for miljøet

  • Reducerede CO2-udledninger (op til 70%)
  • Store besparelser på dit elforbrug
  • Forskønnelse af bybilledet – ingen anlæg på tag og facader
  • Ingen støj og vibrationer
  • Ingen anvendelse af reservedele, olie og kølemidler
  • Langsigtet løsning

Den bedst tænkelige brug af de lokale ressourcer gør fjernkøling yderst konkurrencedygtigt i forhold til konventionelle køleanlæg.

Få optimeret energirammen med fjernkøling fra HOFOR

Bruger I fjernkøling, opnår I en række miljøfordele, der gør det lettere at leve op til de gældende krav i bygningsreglementets energiramme, hvis bygningen har behov for aircondition eller anden køling.

Vi tilbyder køling til erhvervsejendomme og offentlige bygninger. Kølingen produceres via frikøling fra havvand samt el- og absorptionskøling, der samlet set giver en høj effektivitet i køleproduktionen.

Har I fjernkøling fra HOFOR, kan I anvende effektiviteten (COP, Cofficient Of Performance) fra fjernkøleproduktionen i beregningen af energibehovet for jeres ejendom.

Graf over miljømæssige fordele ved fjernkøling

Kontakt os på telefon: 2795 0048 – og hør mere om den CO2-venlige køleleverance

Gå til Bæredygtige Byer og se Fjernkølings Miljødeklaration

Læs mere om bygningsregulativerne, og hvordan du beregner energibehovet for din ejendom med fjernkøling på Bygningsreglementets hjemmeside.

Gå til Bygningsreglementets hjemmeside

Udover at bidrage til et bedre miljø, kan din virksomhed ved tilslutning til fjernkøling også opnå økonomiske fordele, øget driftsikkerhed og pladsbesparelse.