Se hvor HOFOR leverer bygas

HOFOR forsyner København og omegn med bygas, der er billigere og mere miljørigtig end el. Læs mere om distributionen og se leveringsområdet på kortet.

Samlet set forsyner HOFOR bygas til i alt 300.000 Københavnere. Vi leverer bygas i København og i mindre områder i Tårnby, Hvidovre og Rødovre. Derudover forsyner Frederiksberg Kommune sine ca. 17.000 kunder med bygas fra HOFOR.

I november 2007 skiftede vi bygastype til den mere miljørigtige Bygas2, og i 2013 begyndte vi at bruge biogas ved fremstillingen af bygas.

Spar penge og skån miljøet

Bruger I gas i stedet for el i jeres virksomhed, er I med til at skåne miljøet, og samtidigt sparer I penge.

 Kort af, hvor HOFOR leverer gas i hovedstaden

I kan beregne CO2-udledningen for jeres forbrug af gas

Distributionen af gas

Når gassen er produceret på vores fire gasværker, sender vi den ud i distributionsnettet ved et tryk på op til 300 millibar. Vores regulatorstationer rundt om i byen sørger herefter for at sænke trykket til 10 millibar, før gassen kommer ud i det lavtryksnet, der fordeler den til kunderne.

Alle gasapparater har en regulator, de regulerer trykket ned i forbindelse med anvendelsen af gas.

17.000 gasstikledninger

Forsyningsledningerne ligger gemt under stort set alle Københavnske veje og fortove. Bygasnettet har en samlet længde på ca. 860 km, og vi forsyner kunderne gennem ca. 17.000 stikledninger.

Gasforbruget er størst ved spisetid

Gasforbruget er ikke jævnt igennem hele døgnet, der bliver brugt mest, når der laves mad. Mange kunder bruger kun gas til madlavning. Gasproduktionen foregår kontinuerligt, og gasværksanlægget tilpasser automatisk mængden efter behov.



Print denne side