Skjult FaceBook tracking ikon Skybrudssikring af Harrestrup Å - HOFOR

Skybrudssikring af Harrestrup Å


Fremtidens vandforsyning

HOFORs vandværk ved Søndersø er bygget i 1950’erne og anlægget skal nu renoveres. Dette arbejde startede i 2017 og samtidig bliver vandværket moderniseret og får installeret et blødgøringsanlæg. HOFOR vil fjerne en del af kalken i drikkevandet, det er godt for miljøet og kan betale sig. Du kan læse mere om blødere vand-projektet her.

 

Aktuel info til naboer


Projektet

For at afdække potentialet ved denne alternative forsyningsform udfører vi pilotanlæg. Anlægget består af indvinding af saltholdigt grundvand, et vandbehandlingsanlæg, et separat distributionssystem og saltskylstoiletter. Forsyningssystemet er magen til den nuværende drikkevandsforsyning.

I forbindelse med pilotanlægget har HOFOR indgået et partnerskab med videninstitutioner, producenter, Styrelse og Københavns Kommune om at søge midler fra

’Program til Grøn Teknologi’ til pilotprojektet. Partnerskabet skal kortlægge egenskaber lige fra sundhedsaspektet, til teknisk optimering, livscyklus-analyse samt formidling.

Pilotanlægget forsyner bygningen ’Kajplads 109’ ved Ystadgade i Nordhavn, som har 95 boliger. Vi forventer, at saltskyl giver en besparelse på 1300 m3 drikkevand om året. Bygningen er opført og ejet af Corpus Development ozg PKA.


  • Person ved prøveboremaskine
  • Luftfoto af sø

Vandkvalitet

Den leverede vandkvalitet er som normalt hårdt drikkevand, dog med et saltindhold, der overskrider grænseværdierne for drikkevand.

Der er ingen sundhedsmæssige betænkeligheder ved normal anvendelse af rengøringsmidler i forbindelse med at vedligeholde toilettet.

Det er normalt grundvand, der indvindes, og der er derfor heller ingen mikrobiologiske problemer.


Tid og økonomi

Parterne i Harrestrup Å-projektet har aftalt en rækkefølgeplan for igangsætning af delprojekterne. Rækkefølgefølgeplanen er opdelt i fire perioder af 5 år. Realiseringen af den samlede plan forventes at ske indenfor 20 år, i perioden 2019 til 2038.

Se rækkefølgeplanen på www.harrestrupaa.dk
Projektets økonomiske ramme er 1.1 milliard.


Kontakt

Projektledelsen af Harrestrup Å projektet varetages af projektsekretariatet:

v/ Else Marie Jakobsen
HOFOR A/S
Ørestads Boulevard 35
2300 København S

elja@hofor.dk
+45 27 95 40 46

Samarbejdspartnere

Kommuner
Albertslund, Ballerup, Brøndby, Frederiksberg, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, København, Rødovre

Forsyninger
Frederiksberg Forsyning
Glostrup Forsyning
HOFOR A/S (forsyningerne i Albertslund, Brøndby, Herlev, Hvidovre, København og Rødovre)
Novafos (forsyningerne i Ballerup og Gladsaxe)