Prisen for bygas 2020 for erhvervskunder

Gas er mere miljørigtig end el, så bruger du gas i stedet for el, er du med til at skåne miljøet. Det koster omtrent det samme at lave mad på gas som på el.

Energiindholdet i en kubikmeter gas svarer til ca. 5,4 kWh el – det samme som at have en 60 Watts pære tændt i 90 timer. En kubikmeter gas koster 4,31 kr. Til sammenligning koster 5,4 kWh el ca. 11 kr.

Målt forbrug

Når du bruger gas, betaler du ikke kun for den energi, du bruger. Du betaler også energiafgift, CO2- og NOx-afgift og moms til staten. For erhvervskunder fastsættes abonnementet ud fra forbrugets størrelse.

Prisen på gas 2020 Gaspris (kr./m3) Vi har omregnet gasprisen,
så du kan sammenligne med din elpris*
kr./kWh
Gas 2,1500 Gas 0,3981
Energiafgift 1,1013 Energiafgift 0,2039
CO2-afgift 0,1961 CO2-afgift 0,0363
NOx-afgift 0,0039 NOx-afgift 0,0007
Moms 0,8628 Moms 0,1598
I alt 4,3141 I alt 0,7988

*) Vi har omregnet gasprisen, til sammenligning med din elpris. Typisk ligger elprisen over 2 kr./kWh, hvor gassen kun koster 0,80 kr./kWh.
Momsregistrerede virksomheder kan efter nærmere fastlagte regler fra SKAT opnå hel eller delvis godtgørelse af energi-, CO2- og NOx-afgifterne.

m3/time Abonnement ekskl. moms (kr./år) Abonnement inkl. moms (kr./år)
G4 og G6 (indtil 5 m3/t) 640,00 800,00
G16 (5-15 m3/t) 904,00 1.130,00
G25 (15-25 m3/t) 1.336,00 1.670,00
G40 (25-50 m3/t) 1.608,00 2.010,00
G65 (50-100 m3/t) 2.032,00 2.540,00
G100 eller større (Over 100 m3/t) 2.728,00 3.410,00

Kunder med særligt stort forbrug.
Individuel aftale baseret på konkrete omkostnings- og konkurrenceforhold.

Tilslutning og fraskæring

Tilslutningsbidraget gælder for stiklængder op til 30 meter på privat grund. For længere stik betales et tillæg efter individuel aftale.

Tilslutnings-
bidrag, kr.
Årligt stikabonnement, kr.
Ekskl. moms Inkl. moms Ekskl. moms Inkl. moms
Villa Fra 5.000 Fra 6.250 Fra 1.000 Fra 1.250
Boligblok/erhvervskunde Fra 10.000 Fra 12.500 Fra 1.700 Fra 2.125
Større stik over 63 mm Individuel
aftale
Individuel
aftale
Individuel
aftale
Individuel
aftale

*) I 2020 er tilslutningsbidraget for de første 40 underskrevne standard stikledningsaftaler for boligblok/erhvervskunder gratis efter “først til mølle” princippet.
 

Fraskæring af gasstikledning

Gebyr for fraskæring af gasstik: 8.000,00 kr. ekskl. moms og 10.000,00 kr. inkl. moms.

Gebyrer Gas Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms
Nedtagning af gasmåler og afpropning af installation 860,00 1.075,00
Ekstraordinært syn af fejlbehæftede gasinstallationer 520,00 650,00
Afprøvning af måler, inkl. nedtagning og opsætning,
efter kundens anmodning, hvor målerens registrering er korrekt
1.028,00 1.285,00
Indlevering af gasmåler 372,00 465,00
Bortkommen gasmåler 860,00 1.075,00
Fraskæring af gasstikledning 8.000,00 10.000,00


Print denne side