Skjult FaceBook tracking ikon Blødt vand | Blødere vand på vej til alle HOFORs kunder | hofor.dk

Mindre kalk, mindre besvær og penge sparet hvert år. Det er bare nogle af de fordele, du som privat kunde kan opleve, når vi over de kommende år leverer blødere vand i din hane. Læs mere om fordelene.

Private kunder

Blødere vand betyder mindre kalk, mindre besvær, blødere tøj og en årlig besparelse på cirka 500 kroner for en familie på fire.

 • Mindre besvær. Du sparer tid og besvær med at afkalke badeværelse, vandhaner, toiletter og husholdningsapparater. 
 • Mindre tilkalkning. Du får færre problemer med tilkalkede, dryppende vandhaner, løbende toiletter og kalkbelægninger i elkedel, kaffemaskine, varmtvandsbeholder. 
 • Spar på sæbe og kemikalier. Med blødere vand kan du spare 1/3 af sæbeforbruget til vask og rengøring. Desuden kan du spare på kemikalier til afkalkning. 
 • Mindre vandspild fra løbende toiletter og dryppende vandhaner, der er kalket til. Et toilet, der løber så lidt, at det ikke kan ses i toiletkummen, kan betyde et vandspild på 100 m3 vand om året – det svarer til omkring 500 fyldte badekar! 
 • Besparelser. En familie på fire kan spare ca. 500 kr. om året på grund af mindre forbrug af rengøringsmidler, sæbe, shampoo og afkalkningsmidler samt længere levetid på elkedel, kaffemaskine, vaskemaskine og opvaskemaskine. 

Erhverv og boligselskaber

Det blødere vand giver flere fordele til virksomheder og boligselskaber som lavere driftsomkostninger og længere levetid for installationer.

 • Lavere driftsomkostninger til rengøring og afkalkning af toiletter, badefaciliteter og køkkener og til drift og vedligeholdelse af blødgøringsanlæg og varmtvandsanlæg. 
 • Mindre forbrug af salt og vand til de decentrale blødgøringsanlæg, som findes i f.eks. vaskerier, hoteller og kantiner. 
 • Længere levetid for installationer og varmtvandsanlæg. 
 • Mindre behov for investeringer i blødgøringsanlæg til fællesvaskerier og varmtvandsanlæg. 

CO2-besparelser 

Det blødere vand er også et plus for klimaet. En ny undersøgelse* af private husholdningers brug af blødere vand viser, at HOFOR og kunderne sammen kan spare op til 40.000 tons CO2 om året.  

 • Vi kan spare hele 40.000 tons C02 om året, når alle otte kommuner i HOFORs forsyningsområde har blødere vand med en hårdhedsgrad mellem 10 og 12. 
 • Det svarer ca. til den samlede udledning for 3.800 danskere
 • Undersøgelsen viser, at apparater som kaffemaskiner, opvaskemaskiner og vaskemaskiner holder længere, fordi de i mindre grad kalker til.  
 • Den længere levetid på apparaterne står for cirka 70 procent af den samlede CO2-besparelse ved blødere vand, mens kundernes brug af kemikalier står for de sidste cirka 30 procent. 
 • Beregningerne tager højde for, at det udleder en vis mængde CO2 at bygge og drive nye værker med blødgøring. 
 • Læs mere: Ny undersøgelse: Blødere vand er med til at reducere CO2-aftrykket – HOFOR 

* COWI har udarbejdet en Life Cycle Assessment-analyse (LCA) for HOFOR i 2022.