Skjult FaceBook tracking ikon Forsyningen i Skolen - HOFOR

HOFOR er med i et samarbejde om Forsyningen i skolen, hvor du kan få et overblik over læringstilbud i hovedstadsområdet.

Forsyningen i skolen giver et samlet overblik over de læringstilbud, der findes i hovedstadsområdet inden for vand og spildevand, energi, affald og ressourceanvendelse.

Gå til www.forsyningeniskolen.dk

Siden er samtidig et kort over samarbejdsparternes forsyningsnet i hovedstadsområdet og på Sjælland.

Forsyning i skolens besøgs- og læringstilbud er delt op i tre temaer:

  • Vandets vej, der viser forsyningsnettet og temaer inden for vand, spildevand, klimatilpasning og vandmiljø.
  • Energiens ven, der viser forsyningsnettet og temaer inden for el, gas, varme og fjernkøling samt indsatser for CO2-reduktion.
  • Ressourcernes vej, der viser forsyningsnettet og temaer inden for affaldssortering, genbrug, forbrænding og deponi af affaldsressourcer.

Forsyningen i Skolen er et samarbejde mellem HOFOR, ENERGI & VAND, ARC, BIOFOS og Vestforbrænding.

Få mere information på hjemmesiden for Forsyningen i Skolen