Hvor hårdt er vandet i København? | HOFOR

Vandet i Københavns Kommune er overvejende hårdt.

I Københavns Kommune ligger vandets hårdhedsgrad mellem 18 og 25 °dH.

Vand betegnes som hårdt, når den totale hårdhed ligger mellem 18 og 24 °dH og som meget hårdt, når den totale hårdhed ligger mellem 24 og 30 °dH.

Vandets hårdhed kan variere

Hårdhedsgraden i København kan variere, da vandet kommer fra syv forskellige vandværker. Ligeledes forsynes mange af HOFOR’s øvrige kommuner også fra flere vandværker, så hårdheden her kan også variere.

Vandets hårdhed

Vandet i HOFORs forsyningsområde er hårdt til meget hårdt, undtagen i Brøndby, hvor et blødgøringsanlæg fjerner en del af kalken i vandet.

HOFOR Logo