Sådan måler vi vandets hårdhed

Der findes mange forskellige målemetoder af vandets hårdhed, men ikke alle målemetoder viser hårdheden præcist.

I HOFOR måler vi løbende vandets hårdhed på vandværket såvel som i de kontrolprøver, der tages på ledningsnettet og hos forbrugerne. Prøverne analyseres enten på vores eget akkrediterede laboratorium eller på et eksternt akkrediteret laboratorium. Dette sikrer at prøveresultatet er 100 % korrekt. Herudover har vi forskelligt online måleudstyr på vandværket, som vi sammenholder med laboratorie-målingerne. På den måde får vi hele tiden en sikker pejling på hårdheden af det vand, vi sender ud til forbrugerne.

Billede der viser målerudstyr til at måle vandets hårdhed med

På billedet ses måleudstyr som bruges til at måle vandets hårdhed med.

Hurtige målemetoder er usikre

I HOFOR får vi af og til henvendelser fra forbrugere, der selv har målt vandets hårdhed. De skriver, fordi de har fået et måleresultat, der viser, at hårdheden er højere end den, vi måler på vandværket og oplyser bl.a. på vores hjemmeside.

HOFORs vandkvalitetssektion har derfor undersøgt en række private målemetoder til måling af hårdhed. Hårdheden i det samme vand blev målt med målemetoder til privat brug (bl.a. målerstrips) samt analyseret på akkrediterede laboratorier og resultaterne sammenlignet.

Det har vist sig, at der er en vis usikkerhed forbundet med måleresultaterne på de ”hurtige målemetoder”, fx kan strips måle op til 5-7 hårdhedsgrader for højt i forhold til den reelle hårdhed i vandet.

Se vandets hårdhed i kommunerne i HOFORs forsyningsområde

Billede der viser målerstrips til måling af vandets hårdhed

Målerstrips, som vist her på billedet, kan give en usikkerhed i målingen af vandets hårdhed på 5-7 hårdhedsgrader over den reelle værdi.Print denne side