Skjult FaceBook tracking ikon Rent drikkevand under ny skov - HOFOR

Flere steder i vores indvindingsområder er vi i gang med at plante ny skov sammen med de lokale kommuner, vandværker og Naturstyrelsen. Det tager naturligvis mange år, før det bliver til rigtig skov, men allerede når træerne er plantet, beskytter vi grundvandet nedenunder.

Skovrejsning giver en god og varig beskyttelse af vores grundvand. Når vi planter ny miljøvenlig skov sørger vi for, at det bliver tinglyst, at der på arealet ikke må bruges pesticider eller deponeres slam, jord eller andre affaldsprodukter. Dermed er vejen banet for en langsigtet og sikker forsyning med rent vand.

Opkøb og tilplantning af de områder, hvor vi rejser skov, sker gennem almindelig handel og i takt med, at der kommer arealer til salg i et område. Naturstyrelsen bliver ejere af de nye skove, og det er også dem, der står for tilplantning og drift af skovene.

I de nye skovområder planter Naturstyrelsen mange forskellige slags løvtræer for at skabe en varieret skov. Desuden er der åbne engdrag, græsarealer og søer, der er med til at bevare naturen og sikre et rigt dyre- og fugleliv.

Vi begyndte at plante ny skov i 2002. Når arealerne er helt tilplantede vil der være cirka 4000 hektar miljøvenlig skov, svarende til 8.000 fodboldbaner.

HOFOR er i øjeblikket i dialog med samarbejdsparterne Naturstyrelsen, de respektive kommuner og vandforsyninger om revidering af grænserne for skovrejsningsområderne.

Se skovrejsningsområderne her:

billede af skovrejsningsområder