Skjult FaceBook tracking ikon Sundt drikkevand under ny skov - HOFOR

Flere steder i vores indvindingsområder er vi i gang med at plante ny miljøvenlig skov sammen med de lokale kommuner, vandværker og Naturstyrelsen. Det gør vi for at sikre sundt drikkevand mange år frem i tiden.

Det tager naturligvis mange år, før det bliver til rigtig skov, men allerede når træerne er plantet, beskytter vi grundvandet nedenunder.

Ingen pesticider og andre affaldsprodukter

Skovrejsning giver en god og varig beskyttelse af vores grundvand. Når vi planter ny miljøvenlig skov sørger vi for, at det bliver tinglyst, at der på arealet ikke må bruges pesticider, kunstgødning eller deponeres slam, jord eller andre affaldsprodukter. Dermed er vejen banet for en langsigtet og sikker forsyning med sundt vand.

Opkøb og tilplantning af de områder, hvor vi rejser skov, sker gennem almindelig handel og i takt med, at der kommer arealer til salg i et område. Naturstyrelsen bliver ejere af de nye skove, og det er også dem, der står for tilplantning og drift af skovene.

Vi sikrer sundt vand og fremmer biodiversiteten

I de nye skovområder planter Naturstyrelsen mange forskellige slags løvtræer for at skabe en varieret skov. Desuden er der åbne engdrag, græsarealer og søer, der er med til at bevare naturen og sikre et rigt dyre- og fugleliv.

Vi begyndte at plante ny skov i 2002. Når arealerne er helt tilplantede vil der være cirka 3.000 hektar miljøvenlig skov, svarende til 6.000 fodboldbaner.

Se skovrejsningsområderne her:

 Billedet viser placeringen af skovrejsningsområder på Sjælland.
Billedet viser placeringen af skovrejsningsområder på Sjælland.