Ansøg om refusion af tilslutningsbidrag – privat

Ønsker du at ansøge om refusion af tilslutningsbidrag? Udfyld og indsend formularen herunder.

Hvis du tilbageholder dit regnvand, kan du ansøge om tilbagebetaling af op til 40% af tilslutningsbidraget. Husk at få en nedsivningstilladelse eller en tilladelse til anden bortskaffelse af regnvandet fra din kommune, da dette er en forudsætning for behandling af ansøgning og tilbagebetaling.

Ansøgningsproces

Alle ansøgninger vurderes individuelt. Hvis vi vurderer, at jeres ejendom kan få refusion af tilslutningsbidrag, vil vi fremsende et tilsagn, hvoraf det reserverede beløb fremgår. Dette tilsagnsbrev skal underskrives og returneres til os. Når dette er gjort, har I garanti for, at pengene er reserveret til jer. Projektet skal være opstartet inden 6 måneder fra tilsagns dato.

Vurderingskriterier for din ansøgning

Vær opmærksom på at en nedsivningstilladelse fra kommunen ikke automatisk giver ret til refusion af tilslutningsbidrag.

Alle ansøgninger vurderes individuelt.

Vi passer på dine persondata.
Læs om, hvordan vi behandler dine oplysninger i vores persondatapolitik

Felter markeret med * SKAL udfyldes.

Trin 1 af 4

Kontaktinformation

Indtast kontaktinformation på dig der udfylder formularen.

Trin 2 af 4

Ejeroplysninger

Trin 3 af 4

Oplysninger om grundareal

Grundareal er lig med de tag, asfalt og flisearealer der leder vand til kloakkerne.

Nuværende befæstede areal (m2) før frakoblingen

Areal der afkobles fra kloakken i m2

Trin 4 af 4

Kvittering for ansøgningen

 Print denne side